ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ


  
 

ISSN: 2221-5611

Рік заснування: 2010

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15693-4165 Р від 18.08.2009

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, польська, англійська (змішаними мовами)

Проблематика: висвітлення наукових здобутків у галузі підготовки спортсменів, фізичного виховання, фізичної активності різних верств населення, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури, фізичної реабілітації і туризму

Наукове фахове видання України (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р., додаток 9)

Галузь науки:фізичне виховання та спорт

Видання відображене у базах: Google Scholar, ResearchBib, CiteFactor, Scientific Indexing Services (SIS), Advanced Science Index, "Index Copernicus Journals Master List"

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...


ISSN: 2221-5611