АЛГОРИТМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ЗМАГАЛЬНИХ ВПРАВ У СИЛОВИХ ВИДАХ СПОРТУ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Марія РОЗТОРГУЙ, Олександр ТОВСТОНОГ

Анотація


Основи навчання техніки змагальних вправ у силових видах спорту потребують удосконалення відповідно до потреб практики спорту. Мета − з’ясувати ефективність алгоритмізації навчання техніки змагальних вправ у силових видах спорту на прикладі важкої атлетики та пауерліфтингу.

Установлено, що спортсмени експериментальних груп припустилися достовірно (p≤0,05) меншої кількості помилок порівняно з представниками контрольних груп. Алгоритмізація навчання техніки в силових видах спо­рту сприяла підвищенню якості оволодіння технікою змагальних вправ спортсменами на етапі початкової під­готовки порівняно з навчанням за програмою ДЮСШ. 


Ключові слова


важка атлетика, пауерліфтинг, техніка, алгоритм, навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробьев А. Н. Тяжелоатлетический спорт : очерки по физиологии и спортивной тренировке / А. Н. Воробьев. – изд. 2-е. – М. : Физкультура и спорт, 1977. – 255 с.

Дворкин Л. С. Тяжелая атлетика : учеб. для вузов. – М. : Сов. спорт, 2005. – 600 с.

Олешко В. Г. Силові види спорту : [підруч. для студ. вузів фіз. виховання і спорту] / Олешко В. Г. – К. : Олімпійська література, 1999. – 288 с.

Олешко В. Г. Важка атлетика : навч. прогр. для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР / В. Г. Олешко. О. І. Пуцов, К. В. Ткаченко. – К. : НОК України, Федерація важкої атлетики України, 2011. – 80 с.

Остапенко Л. А. Силовое троеборье: особенности тренировочного процесса на эта¬пе отбора и начальной подготовки : [учеб. пособие] / Л. А. Остапенко. − М. : Физкультура и спорт, 2002. − 150 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. тренера высшей квалификации / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Соколов Л. Н. Методика обучения / Л. Н. Соколов, В. И. Родионов // Тяжелая атлетика : учеб. для ин-тов физкультуры. − М. : Физкультура и спорт, 1981. − С. 96−117.

Стеценко А. І. Пауерліфтинг. Теорія і методика викладання : [навч. посіб.] / Стеценко А. І. – Ч. : Вид. від.ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008 – 460 с.

Товстоног О. Алгоритм навчання техніки ривка важкоатлетів на етапі початкової підготовки / Олександр Товстоног, Федір Загура // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 2 (12). – С. 70 – 76.

Розторгуй М. С. Алгоритм навчання техніці змагальних вправ пауерліфтерів на етапі початкової та попередньої базової підготовки / Спортивний вісник Придніпров’я : наук.-теор. журнал Дн. дер. інст. фіз.. культ. і спорту. – 2013. – № 3. – С. 86–90.

Фаламеев А. Н. О последовательности обучения тяжелоатлетических упражнений в юношеских группах / А. Н. Фаламеев // Теория и практика физической культуры. − М., 1961. – № 4. – С 271–274.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.