ДО ПИТАННЯ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ: ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Роксолана ТИМОЧКО-ВОЛОШИН, Володимир МУХІН

Анотація


На сьогодні дослідження питання дисплазії сполучної тканини серед провідних науковців абу­ває дедалі більшої популярності. Системність ураження при патології сполучної тканини пов’язується з пошире­ністю її в організмі людини. Дисплазія сполучної тканини є преморбідним фоном для розвитку багатьох патоло­гічних станів, які мають проградієнтний перебіг та згодом можуть призвести до розвитку захворювань, їхньої хронізації і навіть інвалідності. На основі огляду наукової літератури теоретично обґрунтовано важливість ран­ньої діагностики цієї патології ще в дитячому віці та значення своєчасного застосування комплексу засобів фізич­ної реабілітації і метаболічної корекції в дітей із проявами дисплазії сполучної тканини.

Ключові слова


діти, дисплазія сполучної тканини, діагностика, реабілітація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко О. М. Сучасні підходи до фізичної реабілітації хлопчиків 11–12 років при початкових ступенях сколіозу, зумовленого дисплазіями сполучної тканини, в умовах спеціалізованої школи - інтернату / О. М. Авраменко, О. В. Пєшкова // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – Т. 6, № 3.

Борткевич О. Б. Дисплазія сполучної тканини / О. Б. Борткевич // Здоров’я України. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2010. – № 4. – С. 53 – 55.

Воловар О. С. Фенотипові ознаки дисплазії сполучної тканини у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба / О. С. Воловар // Український медичний часопис. – 2013. – № 2 (94). – С. 188 – 192.

Заремба Є. Х. Дисплазія сполучної тканини: сучасний стан проблеми / Є. Х. Зарем¬ба, О. О. Зімба // Сімейна медицина. – 2013. – № 4 (48). – С. 121 – 125.

Качурина Т. И. Метаболические нарушения у детей с синдромом гипермобильности суставов / Т. И. Кадурина, Л. Н. Аббакумова // Лечащий врач. – 2010. – № 4.

Кадурина Т. И. Принципы реабилитации больных с дисплазией соединительной ткани / Т. И. Кадурина, Л. Н. Аббакумова // Лечащий врач. – 2010. – № 4.

Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці лікаря-ревматолога / В. К. Казимирко, Л. М. Іваницька, А. Г. Дубкова, Т. С. Сілантьєва, Г. П. Іванова, М. Ф. Полудненко, М. В. Шарова // Український ревматологічний журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 96 – 100.

Конюшевская А. А. Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Пульмонологические аспекты / А. А. Конюшевская, М. А. Франчук // Здоровье ребенка. – 2012. – № 7 (42).

Марушко Ю. В. Особливості діагностики та клінічне значення синдрому гіпермобільності суглобів у дітей / Ю. В. Марушко // Здоров’я України. – 2008. – № 1 (18). – С. 40 – 41.

Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 472 с.

Назаренко Л. Г. Дисплазія сполучної тканини: роль в патології людини і проблемах гестаційного періоду (Огляд) / Л. Г. Назаренко // Жіночий лікар. – 2010. – № 1. – С. 42 – 48.

Несторенко З. В. Дисплазия соединительной ткани – медико-социальный феномен XXI века / З. В. Нестеренко // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 1 (5). – С. 17 – 23.

Дисплазия соединительной ткани: основные клинические синдромы, формулировка диагноза, лечение / Г. И. Нечаева, В. М. Яковлев, В. П. Конев, И. В. Друк, С. Л. Морозов // Лечащий врач. – 2008. – № 2.

Неханевич О. Б. Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури) / О. Б. Неханевич, В. В. Абрамов // Медичні перспективи. – 2013. – Т. 18, № 1. – С. 4 – 8.

Омельченко Л. И. Дисплазии соединительной ткани у детей / Л. И. Омельченко, В. Б. Николаенко // Доктор. – 2004. – № 1. – С. 44 – 47.

Поворознюк В. В. К вопросу о гипермобильности суставов / В. В. Поворознюк, Е.И. Подлианова // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – №1 (5). – С. 28 – 32.

Сорокман Т. В. Епідеміологія та структура дисплазій сполучної тканини в дітей / Т. В. Сорокман, І. В. Ластівка // Здоровье ребенка. – 2009. – №1 (16).

Шевченко Н. С. Проблеми дисплазії сполучної тканини в дитячому та підлітковому віці / Н. С. Шевченко // Здоров’я України. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2010. – № 3. – С. 98 – 100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.