АЛГОРИТМ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК З ПОСТМАСТЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ

Тетяна ОДИНЕЦЬ, Юрій БРІСКІН

Анотація


Найчастішим наслідком лікування раку молочної залози є постмастектомічний синдром, що поєднує в собі порушення фізичного, функціонального, психоемоційного стану та якості життя. Мета досліджен­ня: розробити алгоритм реабілітаційного обстеження жінок з постмастектомічним синдромом. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової і методичної літератури та всесвітньої інформаційної мережі Інтернет; індукція та класифікація. Запропонований алгоритм забезпечує розуміння єдності характеру порушень функціонування організму та завдань реабілітації, реалізацію принципу зворотного зв’язку з використанням об'єктивних методів обстеження. Послідовне проведення комплексного реабілітаційного обстеження та детальний аналіз його результатів є запорукою всебічної характеристики проявів постмастектомічного синдрому, прогнозування можливих результатів втручання, а також визначення подальшої реабілітаційної стратегії.

Ключові слова


постмастектомічний синдром, жінки, реабілітація, обстеження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бас О. А. Індивідуальна картка обстеження та оцінки фізичного стану жінок прооперованих з приводу раку молочної залози / О. А. Бас // Теорія і практика фізичного виховання. – 2006. – № 1/2. – С. 260–264.

Бас О. Реабілітаційне обстеження жінок після мастектомії / Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2008. – Вип 12, т. 3. – С. 22–25.

Герцик А. М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді : метод. посіб. / А. М. Герцик. – Л. : Українські технології, 2005. – 112 с.

Ковальчук А. П. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення при лікуванні раку молочної залози (огляд літератури) / А. П. Ковальчук, І. Ф. Хурані // Вісник морфології. – 2009. – Т. 15 (2). – С. 484–486.

Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Бойчук, М. Голубєва, О. Левандовський, Л. Войчишин. – Л. : ЗУКЦ, 2010. – 240 с.

Оценка болевого синдрома при медико-социальной экспертизе / Н. Г. Аринчи-на, Е. В. Катько, А. Л. Пушкарев [и др]. – Минск, 2001. – 64 с.

Психологическая диагностика отношения к болезни : [пособие для врачей] / Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, Э. Б. Карпова, А. Я. Вукс. – СПб., 2005. – 86 с.

Сучасні аспекти реабілітації онкологічних хворих / Дюбанов С. М., Войтенко О. Н., Вербицька О. А., Лисак В. Д. [та ін.] // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № 5. – С. 96–101.

FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy) questionnaires for patients with Breast cancer [Electronic resource]. – Access mode: http //www. facit.org. (date of application : 03.01.2015)

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [Electronic resource]. – Access mode: http://therapy.irkutsk.ru/doc/hads.pdf (date of application: 03.01.2015)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.