ІНФОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ХЛОПЦІВ 8–9 КЛАСІВ

Ольга ІВАЩЕНКО

Анотація


Мета роботи – визначити інформативні показники рухової підготовленості і функціональної готовності хлопців 8–9 класів. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження. У дослідженні взяли участь 17 хлопців 8 класу, 17 хлопців 9 класу.

Інформативними для оцінювання функціонального стану хлопців восьмого класу є проби Штанге (0,919), Генча і Серкіна (0,977); для оцінювання рухової підготовленості – тести «Стрибок у довжину з місця» (0,929), «Згинання і розгинання рук у висі» (0,915), «Човниковий біг 4×9 м» (0,886), і т. д. Для оцінювання функціонального стану хлопців дев’ятого класу – проби Штанге (0,754), Серкіна (0,821); для оцінювання рухової підготовленості – тести «Згинання і розгинання рук в упорі лежачи» (0,922), «Згинання і розгинання рук у висі» (0,861), «Оцінювання часових параметрів руху» (0,887).

Для підсумкового педагогічного контролю рухової і функціональної підготовленості хлопців восьмого класу може бути використана перша дискримінантна функція з акцентом на найбільш інформативні змінні.


Ключові слова


хлопці, функціональна готовність, координаційна підготовленість, силова підготовленість, рухові здібності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / Бальсевич В. К. – Москва : Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.

Ильин П. Е. Психомоторная организация человека : учеб. для вузов / Ильин П. Е. – Сенкт‑Петербург : Питер, 2003. – 384 с.

Іващенко О. В. Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів / Іващенко О. В., Дуднік З. М. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 8. – С. 3–5. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.8.727

Іващенко О. В. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат середніх класів / Іващенко О. В., Пелепенко О. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 10. – С. 3–9. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.10.743

Іващенко О. В. Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8–9 класів / О. В. Іващенко, О. А. Макарова // Теорія та методика фізичного виховання. –

– № 1. – С. 40–46. DOI: http://dx.doi.org/doi:10.17309/tmfv.2013.1.1009

Козіна Ж. Факторна структура загальної фізичної підготовленості дівчаток 11– 15 років / Козіна Ж., Попова Н. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2013. – № 4. – С. 48–52. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1036

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – Київ : Олімпійська література, 2010. – 248 с.

Носко М. О. Теоретико‑методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді / Носко М. О., Єрмаков С. С., Гаркуша С. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 243–247.

Тітаренко А. А. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. –

№ 9. – С. 3–13. – Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/652

Худолей О. Н. Методика подготовки юных гимнастов : учеб. пособие / О. Н. Худолей, А. М. Шлемин. – Харьков : КГПИ, ХГПИ, 1988. – 122 с.

Худолій О. М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О. М., Забора А. В. // Теорія і практика фізичного виховання. – 2001. – № 1. – С. 3–12. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.1

Худолій О. М. Закономірності процесу навчання юних гімнастів / Худолій О. М., Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. –2011. – № 5. – С. 3–18, 35–41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолій О. М. Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / Худолій О. М., Іващенко О. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2013. – № 10. – С. 3–16. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.2.1012

Milić M. Relations between sport involvement, selfesteem, sport motivation and types of computer usage in adolescents / Milić M., Milavić B., Grgantov Z. // Proceedings of 3rd International Scientific Congress «Anthropological Aspects of Sport, Physical Education and Recreation». – Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport, 2011.

Gert‑Jan de Bruijn. Active Commuting and Habit Strength: An Interactive and Discriminant Analyses Approach / Gert‑Jan de Bruijn, Benjamin Gardner // American Journal of Health Promotion. – 2011. – Vol. 25, N 3. – P. 27–36. DOI: http://dx.doi. org/10.4278/ajhp.090521‑QUAN‑170

Lulzim I. Discriminant analysis of morphologic and motor parameters of athlete and non athlete girl pupils of primary school on age 14 to 15 years / Lulzim I. // RIK. – 2012. – Vol. 40,

N 2. – P. 185–190. – Аccess mode: http://fsprm.mk/wp‑content/uploads/2013/08/Pages‑from‑

Spisanie‑RIK‑br.‑2–2012–9.pdf

Toit D. Relationship between physical fitness and academic performance in south african children / Dorita du Toit, Anita E. Pienaar, Leani Truter // SAJR SPER. – 2011. – Vol. 33 (3). – P. 23–35.

Geoffrey D. Broadhead Discriminant analysis of gross and fine motor proficiency data / Geoffrey D. Broadhead, Gabie E. Church // Perceptual and Motor Skills. – 1982. – Vol. 55, is. 1. – Р. 547–552. DOI: http://dx.doi.org/10.2466/pms.1982.55.2.547

Simulation as method of classification of 7–9th form boy pupils’ motor fitness / Ivashchenko O. V., Khudolii O. M., Yermakova T. S., Pilewska W., Muszkieta R., Stankiewicz B. // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2015. – Vol. 15, is. 1, art 23. – P. 142–147. DOI: http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2015.01023

Discriminant analysis in classification of motor fitness of 9–11 forms’ juniors / Ivashchenko O. V., Yermakova T. S., Cieślicka M., Śukowska H. // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2015. – Vol. 15, is. 2, art 37. – P. 238–244. DOI:10.7752/jpes.2015.02037

Khudolii O. M. Classification of motor fitness of 7–9 years old boys / Khudolii O. M., Iermakov S. S., Prusik K. // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2015. – Vol. 15, is. 2, art 38. – P. 245–253. DOI:10.7752/jpes.2015.02038


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.