АНАЛІЗ ПРОГРАМНО- НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СКЛАДНОКООРДИНАЦІЙНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Валентина ТОДОРОВА

Анотація


Мета: проаналізувати програмно-нормативне забезпечення хореографічної підготовки спортсменів. Матеріали і методи: для визначення теоретичних позицій дослідження застосовано методи аналізу, синтезу, порівняння, систематизації наукових джерел з досліджуваної проблеми. Результати: використано програмно-нормативні матеріали щодо хореографічної підготовки у видах спорту зі складною координацією. Висновки: встановлено, що хореографічну підготовку в різних видах спорту розрізняють за тривалістю (6,6– 22 % від загального часу тренувань), вона має низку специфічних особливостей, які пов’язані з різноманітними завданнями та різної технікою виконання окремих хореографічних елементів.

Ключові слова


хореографічна підготовка, програмно-нормативне забезпечення, складнокоординаційн і види спорту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавердовский Ю. К. Техника гимнастических упражнений / Ю. К. Гавердовский. – Москва : Терра-спорт, 2002. – 510 с.

Лисицкая Т. С. Ритмическая гимнастика, методика и физиологическое обоснование / Т. С. Лисицкая, М. Ю. Ростовцева, Е. А. Ширковец // Гимнастика. – 1985. – Вып. 1. – С. 24–29.

Матов В. В. Ритмическая гимнастика / В. В. Матов // Физкультура и спорт. – 1985. – № 1.

Освіта України – 2011: Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році [Електронний ресурс] / уклад.: О. А. Удод, К. М. Левківський, В. П. Погребняк, О. В. Дашковська, Д. Б. Панасевич, А. К. Солоденко; за заг. ред. Д. В. Табачника, міністра освіти і науки, молоді та спорту України.– Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

Основи хореографії з методикою навчання : робоча навч. прог. [для студ. напр. підгот. 6.010102 «Початкова освіта»] / уклад. І. Г. Толубко – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 23 с.

Програма з ритміки і хореографії : навч. прогр. / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2009. – 23 с.

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 828 розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки : постанова / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (час доступу 12.12.2015, 17:00).

Ротерс Т. Т. Музыкально-ритмическое воспитание в профессиональной подготовке учителя физической культуры : автореф. дис…канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.04 / Ротерс Татьяна Тихоновна. – Москва, 1984. – 24с.

Ротерс Т. Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика /

Т. Т. Ротерс – Москва : Просвещение, 1989. – 175 с.

Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике: учеб. пособие для студентов вузов / В. Ю. Сосина. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 135 с.

Спортивна аеробіка : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Пасічна Т. В. [за ред. Моргушенко О. П.]. – Київ, 2014. – 72 с.

Спортивна акробатика : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / Сениця А. І., Сениця М. М, Передерій А. В. – Вінниця, 2010. – 92 с.

Спортивна гімнастика : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої майстерності / Ю. П. Марченко, А. А. Єретик, І. А. Терещенко, Є. А. Добровольський, В. Ф. Шегімага. – Київ, 2003.

Стрибки на батуті : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / Свинцова В. Г. [за ред. Моргушенко О. П.]. – Київ, 1999. – 127 с.

Художня гімнастика : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / Білокопитова Ж. А., Нестерова Т. В., Дерюгіна А. М., Безсонова В. А. [за редакцією Моргушенко О. П.]. – Київ, 1999. – 115с.

Фігурне катання на ковзанах : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / Медведєва І. М. [за редакцією Моргушенко О. П.]. – Київ, 1999. – 105 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.