В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1804–1917 РР.)

Наталія СОКОЛОВА, Оксана ПОПОВА

Анотація


Актуальність: низький рейтинг фізичного виховання серед української студентської молоді вимагає від спеціалістів пошуку нових методів викладання цієї дисципліни, мотивувати молодь до занять спортом. Урахування історичного досвіду сприятиме розвиткові нових тенденцій у становленні сучасної національної системи фізичного виховання. Мета – висвітлити процес становлення й розвитку спорту в Харківському університеті дореволюційного періоду. Матеріали і методи: аналіз й узагальнення джерельної бази з обраної проблеми. Результати: установлено, що з моменту початку роботи університету студенти мали змогу за додаткову платню відвідувати заняття фізкультурно-спортивного спрямування. Особливо спортивне життя у виші активізувалося на початку ХХ ст. з моменту створення спортивно-гімнастичного гуртка. Висновки: результати дослідження підтверджують, що платна основа занять з фізичного виховання, несистематичне викладання дисципліни й відсутність навчальних програм гальмувало розвиток спортивного життя в Харківському університеті впродовж ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова


спорт, фізичне виховання, гімнастика, танці, верхова їзда, фехтування, гурток, університет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) / Д. И. Багалей. – Харьков, 1896. – Т. 1. – 1204 с.

Боровиковский И. И. Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете за полстолетия назад / И. И. Боровиковский / Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців : у 2 т. / уклад. Б. П. Зайцев [та ін.]. – Харків, 2011. – Т. 1. – С. 90–98.

Журнал Министерства народного просвещения. – 1902. – Ч. 339.

Любарский И. В. Воспоминания о Харьковском университете. 1850 – 1855 / И. В. Любарский // Исторический вестник. – 1891. – август. – С. 373–393.

Мазуренко Н. Первая харьковская университетская история. Из воспоминаний старого студента / Н. Мазуренко // Исторический вестник. – 1907. – Т. 109, № 9. – С. 879–890.

Ничпаевский Л. Воспоминания о Харьковском университете 1823–1829 годы / Л. Ничпаевский // Русская старина. – 1907. – Т. 131, № 8. – С. 363–400.

Олейник Н. А. История физической культуры и спорта на Харьковщине: люди, годы, факты (1874–1950) / Н. А. Олейник, Ю. И. Грот. – Харьков, 2002. – Т. 1. – 375 с.

О некоторых улучшениях по Харьковскому Университету и по учебным заведениям Харьковского учебного округа : сб. распоряжений по Министерству Народного просвещения. – Санкт-Петербург, 1866. – Т. 2.

Приходько Г. І. Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. / Г. І. Приходько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 34/35. – С. 311–315.

Розальон-Сошальский А. Г. Мои воспоминания / А. Г. Розальон-Сошальский // Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців : у 2 тт. / уклад. Б. П. Зайцев та ін. – Харків, 2011. – Т. 1. – С. 33–39.

Соколова Н. Д. Нормативно-правова регламентація здорового способу життя у навчальних закладах Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Н. Д. Соколова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 4. – С. 56–61.

Спортивно-гимнастический кружок при Харьковском университете // Красота и сила. – 1913. – № 6. – С. 17.

Устав Императорского Харьковского университета // Периодическое сочинение об успехах народного просвещения. – Санкт-Петербург : Имп. Акад. наук, 1805. – № 10. – С. 225–290.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.