КРИТЕРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У СКЛАДНОКООРДІНАЦІЙНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Валентина ТОДОРОВА, Тетяна ПАСІЧНА

Анотація


Мета: визначення критеріїв хореографічної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються в складнокоординаційних видах спорту. Матеріали і методи: методи порівняння, систематизації наукових джерел з досліджуваної проблеми; метод експертного оцінювання; методи математичної статистики. Результати: визначено критерії технічного та естетичного компонентів хореографічної підготовленості з аеробної гімнастики; проведено апробацію критеріїв хореографічної підготовленості. Висновки: емпіричне дослідження підтвердило відповідність розроблених критеріїв оцінювання хореографічної підготовленості.

Ключові слова


хореографічна підготовленість, рівні, критерії, оцінка, складнокоординаційні види спорту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аэробная гимнастика : Проект правил соревнований 2013–2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fig-aerobic.com./2013–2016-AEROBIC-GYMNASTICSCOPE-OF-POINTS Russian–a977. html.

Боровков А. А. Математическая статистика / А. Н. Боровиков. – Москва : Лань, 2010. – 704 с.

Визитей H. H. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений / Н. Н. Визитей. – Москва : Советский спорт, 2009. – 184 с.

Кизім П. М. Удосконалення змагальної програми жіночої пари з акробатики засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки / П. М. Кизім, Л. С. Луценко, Н. П. Батєєва // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 2(52). – С. 55–60. doi:10. 15391/snsv.2016–2009.

Кокарев Б. В. Методичні особливості системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації у спортивній аеробіці / Б. В. Кокарев // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дграгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 3К (44)14. – С. 346–349.

Менхин Ю. В. Физическая подготовка в гимнастике / Ю. В. Менхин. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.

Поздеева Е. А. Совершенствование исполнительского мастерства в спортивной аэробике: учебно-методическое пособие / Е. А. Поздеева, Г. Н. Пшеничникова. – Омск : Издво СибГУФК, 2008. – 104 с.

Сараф М. Я. Введение в эстетику спорта / М. Я. Сараф, В. И. Столяров. – Москва : Физкультура и спорт, 1984. – 104 с.

Смирнов И. Ю. Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства : учеб. пособие / И. Ю. Смирнов. – Малаховка, 1990. – 79 с.

Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для студентов вузов / В. Ю. Сосина. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 135 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.