ІСТОРИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПАУЕРЛІФТИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ АДАПТИВНОГО СПОРТУ

Марія РОЗТОРГУЙ, Аліна ПЕРЕДЕРІЙ

Анотація


Аналіз наукової та методичної літератури свідчить про наявність протиріч в оцінюванні історичних подій і фактів розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту. Метою дослідження є виявлення історико-організаційних аспектів розвитку пауерліфтингу як складової частини адаптивного спорту. У ході дослідження було використано такі методи: аналогію, аналіз, синтез, індукцію, екстраполяцію, документальний, порівняльно-історичний та ретроспективний методи. Проаналізовано співвідношення кількості учасників змагань, послідовність залучення до програми змагань спортсменів різних нозологічних груп, історичні зміни у правилах змагань пауерліфтингу, систематизація яких дала змогу виокремити чотири етапи розвитку пауерліфтингу.

Ключові слова


історія, пауерліфтинг, етапи, розвиток, змагання, зародження

Повний текст:

PDF

Посилання


Брискин Ю. А. Тенденции развития спорта инвалидов в системе международного олимпийского движения / Брискин Ю. А. // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 23–30.

Брискин Ю. А. Адаптивный спорт / Ю. А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. Передерий. – Москва: Советский спорт, 2010. – 316 с.

Брискин Ю. А. Проблемное поле многолетней подготовки спортсменов в пауэрлифитинге / Брискин Ю. А., Розторгуй М. С. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2013. – Ч. 1. – С. 24–26.

Бянкина Л. В. Проблемы выделения этапов спортивной полготовки пауэрлифтеров с поражениями опорно-двигательного апарата / Л. В. Бянкина, А. В. Хомиченко // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2015. – Вип. 10 (128). – С. 33–36.

Гузеев П. А. Пауэрлифтинг / П. А. Гузеев, Ю. В. Пименов. – Москва : Терра–Спорт, 2003. – 56 с.

Евсеев С. П. Научно-методическое сопровождение паралимпийского спорта (литературный обзор) / Евсеев С. П., Шелков О. М., Чурганов О. А., Гаврилова Е. А. // Адаптивная физическая культура. – 2014. – № 2. – С. 7–13.

Жиленкова В. П. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного апарата [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bmsi.ru/doc/3a864f54-ae75–420c-91e1–515d7550c098.

Идрисова Г. З. Изменения в классификационных правилах в пауэрлифтинге лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (с комментариями) / Идрисова Г. З. // Спортивная медицина : наука и практика. – 2015. – № 2. – С. 100–103.

Кузнецов С. А. История развития паралимпийского спорта в мире / Кузнецов С. А., Кузнецова З. М. // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2014. – Т. 31. – С. 46–53.

Лысенко И. А. Историко-организационные аспекты развития спорта инвалидов / И. А. Лысенко // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2009. – № 2. – С. 87–91.

Пауэрлифтинг спорта слепых [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.powerbryansk.ru/literatura/statyi7.shtml

Передерій А. В. Теоретико-методичні підходи до періодизації багаторічної підготовки спортсменів у адаптивному спорті / Передерій А. В., Розторгуй М. С. // Спортивний вісник Придніпров’я. –2016. – № 1. – С. 91–95.

Стеценко А. И. Особенности развития пауєрлифтинга в системе адаптивного спорта / Стеценко А. И. // Адаптивная физическая культура. – 2013. – № 4. – С. 10–13.

Сравнительный анализ спортивной техники в пауэрлифтинге у спортсменов различных квалификаций с поражением опорно-двигательного аппарата / А. Б. Трембач, Ю. В. Шкабарня, И. Н. Федорова [и др.] // Инженерный вестник Дона. – 2012. – № 4, ч. 1. – С. 178–180.

Шелков О. М. Теоретический анализ и систематизация организационно-методических и научных положений системы подготовки спортсменов-паралимпийцев / Шелков О. М., Степыко Д. Г. // Адаптивная физическая культура. – 2013. – № 2. – С. 44–50.

Prystupa E. Dyscypliny sportowe i tendencje ksztaltowania programow zawodow sportowych na Igrzyskach Paraolimpijskich / Prystupa E., Bolach E., Prystupa T. // Aktywnosc ruchowa osob niepel-nosprawnych. – Wroclaw : TWK, 2004. – S. 117–131.

Results [Electronic resource]. – Access mode: https://www.paralympic.org/powerlifting/results.

The epidemiology of injuries in powerlifting at the London 2012 Paralympic Games: An analysis of 1411 athlete-days / Willick S. E., Cushman D. M., Blauwet C. A., Emery C. І. // Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. – Vol. 26. – P. 1233–1238.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.