АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ РИВКА ВАЖКОАТЛЕТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Олександр ТОВСТОНОГ, Федір ЗАГУРА

Анотація


Теоретичне обґрунтування алгоритму навчання техніки змагальних вправ у важкій атлетиці на
етапі початкової підготовки потребує перегляду та вдосконалення, оскільки ґрунтується на дослідженнях авторів
60–80-х років минулого століття [2, 15]. Провідні автори ХХI століття посилаються на зазначені вище досліджен-
ня [3, 10]. Тому, метою нашого дослідження є вдосконалення процесу навчання техніці ривка важкоатлетів на
етапі початкової підготовки. Проаналізовано теоретичні дані (17 літературних джерел) та 40 щоденників важко-
атлетів для визначення алгоритму навчання техніки ривка за допомогою спеціальних та допоміжних вправ на
етапі початкової підготовки. Теоретично обґрунтовано новий алгоритм навчання техніки ривка, що базується на
зворотній кінематичній послідовності руху штанги. Запропоновано навчання ривка з повним присідом після на-
вчання ривка з напівприсідом із кожного вихідного положення та починати навчання з простіших спеціальних та
допоміжних вправ.

Ключові слова


важка атлетика, ривок, спеціальна вправа, спортсмен, техніка, фаза руху.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк О. Особливості кінематичної структури руху важкоатлетів різних вагових груп і статі при виконанні ривка і поштовху / Олександр Антонюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 6 – 11.

Воробьев А. Н. Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке / А. Н. Воробьев. – Изд. 2-е. – М. : Физкультура и спорт, 1977. – 255 с.

Дворкин Л. С. Тяжелая атлетика : учебник для вузов. – М. : Советский спорт, 2005. – 600 с.

Жеков И. П. Биомеханика тяжелоатлетических упражнений / И. П. Жеков. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 192 с., ил.

Запорожанов В. А. Индивидуализация – важнейшая проблема спорта высших достижений [Электронный ресурс] / В. А. Запорожанов. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru (дата обращения: 06.01.2013).

Козіна Ж. Л. Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Ж. Л. Козіна ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 44 с.

Козина Ж. Л. Аналитический обзор научных исследований по проблеме индивидуализации процесса подготовки спортсменов [Электронный ресурс] / Ж. Л. Козина. – Режим доступа : http://lib.sportedu.ru (дата обращения: 08.01.2013).

Олешко В. Г. Важка атлетика : навч. прогр. для ДЮСШ, СДЮШОР, УОР та ШВСМ / В. Г. Олешко, О. І. Пуцов. – К. : Олімпійська література, 2004. − 80 с.

Олешко В. Г. Важка атлетика : навч. програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР / В. Г. Олешко. О. І. Пуцов, К. В.Ткаченко. – К. : НОК України, Федерація важкої атлетики України, 2011 – 80 с.

Олешко В. Г. Підготовка спортсменів у силових видах спорту : навч. посіб. / В. Г. Олешко. – К. : ДІА, 2011. – 444 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : [учеб. тренера высш. квалиф.] / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. – ISBN 966-7133-64-8.

Пятков В. Т. Індивідуалізація техніки виконання змагальних вправ у важкій атлетиці [Електронний ресурс] / В. Т. Пятков, Ю. Д. Мілова, С. В. Хомич //Спортивна наука України. – 2009. – № 5 – С. 26 – 32.

Те С. Ю. Особенности методики совершенствования технического мастерства тяжелоатлетов различного типа телосложения. автореф. дис. … канд. педаг. наук. / Те С. Ю. ; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 22 с.

Товстоног О. Технічна підготовка важкоатлетів з урахуванням індивідуальних особливостей / Олександр Товстоног, Юрій Бріскін // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 1 (3). – С. 23 – 32.

Фаламеев А. Н. О последовательности обучения тяжелоатлетических упражнений в юношеских группах // Теория и практика физической культуры. М. – 1961. – № 4. – С. 271.

Khaled abd El Raouf Ebada Die Probleme des Trainings von Gewichthebern im Kindes und Jugendalter [Electronic resourse]. – Access mode : http://webdoc.gwdg.de/diss/2003/ebada/ebada.pdf (date of access: 10.01.2013).

Khaled M. Zahran Computersimulation zur biomechanischen Diagnose des Gewichthebens [Electronic resourse]. – Access mode : http://www.ub.uni-konstanz.de (date of access: 10.01.2013).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.