ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АКВААЕРОБІКОЮ.

Володимир ДАВИДОВ, Євген ВРУБЛЕВСЬКИЙ, Вікторія ВАСИЛЕЦЬ

Анотація


У статті представлено морфофункціональні особливості стану організму жінок різних індивіду-
ально-типологічних груп, які займаються аквааеробікою. Застосування типологічного підходу дозволило з'ясу-
вати морфофункціональні особливості у представниць різних типів конституції. Виявлені типологічні відмінності
є підставою для рекомендації індивідуально диференційованого підходу при виборі рухових режимів, що може
мати ефективний тренувальний вплив. Застосування індивідуально диференційованої організації тренувальних
впливів на основі індивідуально-типологічних особливостей може забезпечити оптимальну динаміку підвищення
функціональних можливостей і фізичної підготовленості жінок зрілого віку, які займаються аквааеробікою.

Ключові слова


морфофункціональні особливості, типии конституції, жінки зрілого віку, аквааеробіка.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Антоненко Э. Н. Сезонно-ориентированная технология оздоровления женщин зрелого возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Э. Н. Антоненко. – Хабаровск, 2002. – 24 с.

Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – Ростов н/Дону : Феникс, 2000. – 248 с.

Апанасенко Г. Л. Физическое здоровье и максимальная аэробная способность / Л. Г. Апанасенко, Р. Г. Науменко // Теория и практика физической культуры. – 1988. – № 4. – С. 29 – 31.

Годик М. А. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека / М. А. Годик, В. К. Бальсевич, В. Н. Тимошкин // Теория и практика физической культуры. – 1994. – № 5/6. – С. 24 – 32.

Давыдов В. Ю. Научно-методическое обеспечение тренировочного процесса спортсменок, занимающихся аэробикой : учеб. пособие / В.Ю. Давыдов, Г.О. Краснова. – Волгоград : ВГАФК, 2000. – 158 с.

Зайцева В. В. Методология индивидуального подхода в оздоровительной физической культуре на основе современных информационных технологий : автореф. … дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. В. Зайцева ; ВНИИФК. – М., 1995. – 47 с.

Кучкин С. Н. Методы оценки уровня здоровья и физической работоспособности : учебн. пособ. / С. Н. Кучкин. – Волгоград : ВГАФК, 1994. – 104 с.

Меньшуткина Т. Г. Теоретические и методические основы оздоровительно-рекреационной работы по плаванию с женщинами : монография / Т. Г. Меньшуткина. – СПб. : СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта, 1999. – 192 с.

Меньшуткина Т. Г. Теория и методика оздоровительного плавания женщин разного возраста : автореф. ... дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Т. Г. Меньшуткина. – СПб., 2000. – 47 с.

Мильнер Е. Г. Пути повышение эффективности оздоровительной тренировки / Е. Г. Мильнер // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 9. – С. 43 – 48.

Штефко В. Г. Схемы клинической диагностики конституциональных типов / В. Г. Штефко, А. Д. Островский. – М. : Биомедгиз, 1929. – 79 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.