РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТУПІВ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ НА ПРОВІДНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ

Артур ПАЛАТНИЙ

Анотація


Національні пріоритети в розвитку різних видів спорту в багатьох країнах світу асо-

ціюються із здобутками на олімпійських іграх та інших провідних міжнародних змаганнях. За цими показниками часто проводиться визначення ефективності діяльності національних федерацій, загалом системи підготовки спортсменів із видів спорту. З огляду на це у статті запропоновано вивчення актуального питання щодо досягнень українських спортсменів зі спортивних єдиноборств, зокрема представників боротьби греко-римської на провідних міжнародних змаганнях. Мета: встановити результативність борців греко-римського стилю національної збірної команди України на провідних міжнародних змаганнях (на прикладі чемпіонатів світу та Європи) упродовж 2000–2017 років. Установлено наявну варіативність та загалом тенденції до зниження результативності виступів дорослих спортсменів України на провідних міжнародних змаганнях із боротьби греко-римської. Зростання конкурентності національних збірних команд країн світу та водночас зниження (стабілізування) рівня підготовленості українських спортсменів спричинило зменшення медальних результатів представників нашої країни на європейському та світовому рівнях. Ураховуючи структуру вагових категорій та достатньо складні умови визначення переможців змагань, варто наголосити на потраплянні представників України в конкурентну групу провідних спортсменів світу (Європи). Однак це не має системного характеру та визначено появою обдарованих спортсменів на певному часовому відтинку.


Ключові слова


результати, змагання, боротьба греко-римська, дорослі, спортсмени.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бубка С. Н. Олімпійський спорт: давньогрецька спадщина та сучасний стан : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Бубка С. Н. – Київ, 2014. – 35 c.

Бубка С. Н. Олімпійське сузір’я України: атлети / Бубка С. Н., Булатова М. М. – Київ : Олімпійська література, 2010. – 165 с.

Енциклопедія олімпійського спорту України / за ред. В. М. Платонова. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 462 с.

Лист-відповідь Асоціації спортивної боротьби України від 17.01. 2018 р.

Олимпийский спорт / В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, М. М. Булатова [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Платонова. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – Т.2. – С. 63−76.

Павленко Ю. Історико-статистичний аналіз участі українських спортсменів в Олімпійських іграх 1952−1992 рр. / Юрій Павленко, Валентина Єрмолова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2017. – № 1. – С. 33–35.

Палатний А. Досягнення спортсменів України у змаганнях зі спортивних єдиноборств на Іграх Олімпіад (1992–2016 рр.). / Артур Палатний // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2017. – №2(28). – C. 3–12.

Палатний А. Л. Базове нормативно-правове забезпечення розвитку спорту (на прикладі олімпійських спортивних єдиноборств) / Палатний А. Л. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2017. − № 2. − С. 94−103.

Про підсумки виступу спортсменів України на ХХХ літніх Олімпійських іграх та ХІV Паралімпійських іграх 2012 року (м. Лондон) // Рішення Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.09.2012 р., протокол № 9/5–21. – 15 с.

Розвиток та становлення спортивних єдиноборств у програмах Ігор Олімпіад сучасності / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Артур Палатний, Мар’ян Пітин // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2017. − № 1(27). − C. 3–19.

Федерація греко-римської боротьби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://borba.com.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.