ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ НАСЛІДКАМИ МІННО-ВИБУХОВОЇ ТРАВМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ

Хасан ДАНДАШ

Анотація


Для поліпшення результатів фізичної реабілітації постраждалих після мінно-вибухової травми нижніх кінцівок запропоновано поєднати традиційне реабілітаційне лікування із східним масажем та сеансами східної лазні на основі арабської. Дослідження, в основі якого результати спостереження за 48 постраждалими чоловіками після мінно-вибухової травми нижніх кінцівок, було проведене в клініці Медичного центру «Dorra-Center» м. Бельбеку (Ліван).

Постраждалі І групи (24 хворих) отримали комплекс реабілітаційних заходів за традиційною програмою фізичної реабілітації, прийнятою в клініці Медичного центру «Dorra-Center», яка складалася з лікувального масажу, ЛФК та фізіопроцедур (лазеро- та магнітотерапія).

Постраждалим ІІ групи (24 хворих) фізіотерапевтичні процедури були замінені призначенням сеансів арабської лазні змішаного типу, а саме східної лазні на основі арабської з визначеною методичною послідовністю.

Установлено, що запропонована програма фізичної реабілітації забезпечує відповідні клінічні результати та високу якість життя постраждалих. Це підтверджено суттєвим збільшенням кількості добрих результатів (на 54,2 %) та значним зменшенням кількості незадовільних (на 25,1 %) порівняно з контрольною групою (29,4 % та 12,7 % відповідно), що доводить її ефективність та доцільність використання.

Якість життя постраждалих контрольної групи у 58,3 % випадків повністю задовольняє, у 25 % – лише частково та у 16,7 % випадків зовсім не задовольняє. Постраждалі основної групи лише у 8,4 % випадків були частково задоволені якістю життя, а у 91,6 % випадків повністю задоволені якістю життя.


Ключові слова


мінно-вибухова травма, нижні кінцівки, східний масаж, східна лазня, поліклінічний етап.

Повний текст:

PDF

Посилання


Battle field orthopedic injuries cause the majority of long-termdisabilities / J.D. Cross, J.R. Ficke, J.R. Hsu [et al.] // J Am. Acad. Orthop. Surg. – 2011. – Vol. 19, suppl 1. – P. 1–7.

Вказівки з воєнно-польової хірургії / за ред. Я. Л. Заруцького, А. А. Шудрака. – Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с.

Заруцький Я. Л. Травматизм у системі загроз національній безпеці України / Я. Л. Заруцький, В. О. Косенцов, А. Є. Ткаченко // Наука і практика. – 2014. – № 1. – С. 50–56.

Клініко-нозологічна та клініко-анатомічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення антитерористичної операції на сході України / С. О. Гур'єв, Д. І. Кравцов, А. В. Ордатій, В. Є. Казачков // Хірургія України. – 2016. – № 1. – С. 7–11.

Наши взгляды на диагностику и лечение пострадавших с тяжелой минно-взрывной полиорганной комбинированной травмой / А. К. Флорикян, В. Т. Полищук, И. А. Лурин [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 1. – С. 363–364.

Военно-полевая хирургия: национальное руководство / под ред. И. Ю. Быкова, Н. А. Ефименко, Е. К. Гуманенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 816 с.

Организация оказания хирургической помощи при минно-взрывных повреждениях в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для врачей / сост. Ю. Н. Саввин, Б. П. Кудрявцев. – Москва : Защита, 2016. – 36 с.

Медицинская реабилитация : учебник / под. общ. ред. В. Н. Сокрута, Н. И. Яблучанского. – Славянск : Ваш имидж, 2015. – 576 с.

Тумян С. Д. К итогам дискуссии об оценке исходов лечения переломов длинных трубчатых костей / С. Д. Тумян // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1983. – № 6. – С. 63–65.

Коваленко В. Н. Остеоартроз. Практическое руководство / В. Н. Коваленко, О. П. Борткевич. – Киев : Морион, 2003. – 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.