ФІЗИЧНА ГРАМОТНІСТЬ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА

Іванна БОДНАР, Алі ХАМАДЕ

Анотація


Визначення фізичної грамотності є актуальним питанням з огляду тенденцію до скорочення обсягів фізичної активності дітей. Метою дослідження було порівняти рівень фізичної грамотності у дітей із розладами аутичного спектра і їхніх одноліток без порушень. Методи і організація дослідження. Для оцінювання фізичної грамотності застосовано Канадську систему оцінювання фізичної грамотності (CAPL‑2), яку ми адаптували. Учасниками дослідження стали учні Львівського навчально‑ реабілітаційного центру «Довіра» віком 10–13 років із розладами аутичного спектра (РАС) у кількості 18 осіб. Групу порівняння становили учні 5‑х класів шкіл м. Львова загальною кількістю 30 осіб, віком 11–12 років. Достовірність розбіжностей між показниками здорових дітей і дітей із РАС установлювали за U‑критерієм Манна–Вітні. Результати. Мотивованість і успішність дітей із РАС суттєво (р<0,05) поступалася показнику здорових. Рівень знань у галузі фізичного виховання у дітей обидвох сукупностей не відрізнявся і його оцінено як початковий. Кількість днів протягом тижня, коли здорові діти і діти з РАС були фізично активними більше 60 хв, відрізнялися несуттєво. Висновки. У дітей із РАС показники двох із чотирьох доменів фізичної грамотності «Мотивованість і успішність» (через невисоку компетентність у фізичній активності) та «Фізична компетентність» (за усіма тестовими вправами) суттєво нижчі (p<0,05) від показників здорових. Нижчий рівень фізичної підготовленості є наслідком нижчої фізичної активності дітей із РАС. У цьому дослідженні діти з РАС були подібно до здорових фізично активні, теоретично обізнані і приязні до фізичної активності. Мотивованість дітей із РАС до фізичної активності 5,97±1,94 балів була середньою за рівнем. Отримані дані свідчать про те, що уроки фізичної культури та інша фізична активність можуть сприяти подальшому зменшенню диспропорції у розвитку дітей із РАС і скороченню розриву з їхніми колегами без РAС. Систему оцінювання фізичної грамотності CAPL‑2 можна рекомендувати для досліджень контингенту дітей із РАС.


Ключові слова


школярі, аутизм, фізична грамотність, фізична компетентність, фізична активність, мотивованість і обізнаність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Cale L. The Role of Knowledge and Understanding in Fostering Physical Literacy / Cale L., Harris J. // Journal Of Teaching In Physical Education. – 2018. – Vol. 37, N 3. – Р. 280–287. doi: 10.1123/jtpe.2018–0134

Whitehead M. E. The Value of Fostering Physical Literacy / Whitehead M. E., Durden‑M yers E. J., Pot N. // Journal Of Teaching In Physical Education. – 2018. – Vol. 37(3). – Р. 252–261. doi:10.1123/jtpe.20180139

Gu X. Physical literacy at the start line: young children's motor competence, fitness, physical activity, and fitness knowledge / Gu X., Chen S., Zhang X. //Journal Of Teaching In Physical Education. – 2018. – Vol. 38, N 2. – Р. 146–154. doi:10.1123/jtpe.2018–0069

The impact of circus arts instruction in physical education on the physical literacy of children in grades 4 and 5 / Kriellaars D. J., Cairney J., Bortoleto M. A. C., et al. // Journal Of Teaching In Physical Education. – 2018. – Vol. 38, N 2. – Р. 162–170. doi:10.1123/jtpe.2018–0269

Peralta L. R. Implementation of school health literacy in Australia: A systematic review / Peralta L. R., Rowling L. // Health Education Journa. – 2018. – Vol. 77(3). – Р. 363–376. doi:10.1177/0017896917746431

Lundvall S. Physical literacy in the field of physical education – A challenge and a possibility / Lundvall S. // Journal Of Sport And Health Science. – 2015. – Vol. 4(2). – Р. 113–116. doi:10.1016/j.jshs.2015.02.001

Whitehead M. Physical literacy: throughout the life course Routledge. – London, 2010.

Associations between teacher training and measures of physical literacy among Canadian 8‑to 12‑year‑old students BMC / Law B., Bruner B., Benson S. M., et al. // Public Health. – 2018. – Vol. 18(2). – 1039 doi:10.1186/ s12889–018–5894–7

Evans J. Levels on the playing field: the social construction of physical ‘ability’ in physical education curriculum / Evans J., Penney D. // Phys Educ Sport Pedag. – 2008. – Vol. 13. – Р. 31–47.

Hay P. J. Evidence for the social construction of ability in physical education / Hay P. J., Macdonald D. // Sport Educ Soc. – 2009. – Vol. 15. – Р. 1–18

Larsson H. Understanding movement: a sociocultural approach to exploring moving humans / Larsson H., Quennerstedt M. // Ques. – 2012. – Vol. 64. – Р. 283–298

The Preschool Physical Literacy Assessment Tool: Testing a New Physical Literacy Tool for the Early Years / Cairney J. C., Heather J. J., Maeghan E. et al. // Frontiers In Pediatrics. – 2018. – Vol. 6. doi10.3339/fped.2018.00138

Healthy Active Living and Obesity Research Group. Canadian assessment of physical literacy manual for test administration. Ottawa: Children’s Hospital of Eastern Ontario [Electronic recourse] Access mode: https://www. capl‑ecsfp.ca/wp‑content/uploads/ capl‑manual‑ english.pdf (date of application: 20.07.2019)

Canadian agility and movement skill assessment: validity, objectivity, and reliability evidence for children 8–12 years of age / Longmuir P. E., Boyer C., Lloyd M., Borghese M. M., Knight E., Saunders T. J., et al. // J Sport Health Sci. – 2017. – Vol. 6(2). – Р. 231–240.

Hay J. A. Adequacy in and predilection for physical activity in children / Hay J. A. // Clin J Sport Med. – 1992. – Vol. 2. – Р. 192–201.

Reduced Cardiorespiratory Capacity in Children with Autism Spectrum Disorders / Bricout V.‑A., Pace M., Dumortier L., Baillieul F., Favre‑ Juvin A., Guinot M. // J Clin Med. – 2018. – Vol. 7(10). – Р. 361. doi: 10.3390/jcm7100361

Physical activity and physical fitness of school‑aged children and youth with autism spectrum disorders / Tyler K., MacDonald M., Menear K. // Autism Res Treat. – 2014. – Р. 1–6. doi:10.1155/2014/312163

Bodnar I., Hamade A. The effect of physical activity interventions on development of children with autism spectrum disorder. content‑ analysis of researches / Bodnar I., Hamade A. // Pedagogics, psychology, medical‑ biological problems of physical training and sports. – 2019. – Vol. 23(3). – Р. 18–25. doi:10.15561/18189172.2019.0302

Manjiviona J. Comparison of Asperger syndrome and high‐functioning autistic children on a test of motor impairment / Manjiviona J., Prior M. // J Autism Dev Disord. – 1995. – Vol. 25. – Р. 23–39.

Dewey D. Motor and gestural performance in children with autism spectrum disorders, developmental coordination disorder, and/or attention deficit hyperactivity disorder / Dewey D., Cantell M., Crawford S. G. // J Int Neuropsychol Soc. – 2007. – Vol. 13. – Р. 246–256.

Staples K. L. Fundamental movement skills and autism spectrum disorders / Staples K. L., Reid G. // J Autism Dev Disord. – 2010. – Vol. 40. – Р. 209–217.

MacDonald M. The physical activity patterns of children with autism / MacDonald M., Esposito Ph., Ulrich D. // BMC Res Notes. – 2011. – Vol. 4. – Р. 422. doi: 10.1186/1756–0500–4–422

Objectively measured physical activity and health‑r elated physical fitness in secondary school‑aged male students with autism spectrum disorders / Pan C.‑Y., Tsai C.‑L., Chu C.‑H., Sung M.‑C., Ma W.‑Y., Huang C.‑Y. // Phys Ther. – 2016. – Vol. 96(4). – Р. 511–520. doi:10.2522/ptj.20140353

Pace M. Low heart rate response of children with autism spectrum disorders in comparison to controls during physical exercise / Pace M., Bricout V. A. // Physiol Behav. – 2015. – Vol. 141. – Р. 63–68. doi: 10.1016/j. physbeh.2015.01.011.

Pan C. Y. Motor proficiency and physical fitness in adolescent males with and without autism spectrum disorders / Pan C. Y. // Autism. – 2014. – Vol. 18(2). – Р. 156–165. doi: 10.1177/1362361312458597

Reduced Cardiorespiratory Capacity in Children with Autism Spectrum Disorders / Bricout V.‑A., Pace M., Dumortier L., Baillieul F., Favre‑ Juvin A., Guinot M. // J Clin Med. – 2018. – Vol. 7(10). – Р. 361. doi: 10.3390/jcm7100361

Motor signs distinguish children with high functioning autism and Asperger’s syndrome from controls / Jansiewicz E. M., Goldberg M. C., Newschaffer C. J., Denckla M. B., Landa R., Mostofsky S. H. // J Autism Dev Disord. – 2006. – Vol. 36. – Р. 613–621.

Downey R. Motor activity in children with autism: a review of current literature / Downey R., Rapport M. J. K. // Pediatr Phys Ther. – 2012. – Vol. 24(1). – Р. 2–20. doi:10.1097/PEP.0b013e31823db95f


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.