СТРУКТУРА ДОБОВОГО РЕЖИМУ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ-ЛУЧНИКІВ

Анастасія ДМИТРЕНКО, Наталія СЕРГАТА, Христина ХІМЕНЕС

Анотація


Раціонально розпланований добовий режим – невід’ємна частина успішного виступу спортсмена на змаганнях різного рівня. Адже належний рівень підготовленості, настрій, прагнення до боротьби можливі лише при належному функціонуванні організму. Правильне та збалансоване харчування, відповідне співвідношення навантаження та відпочинку – усе це створює умови для формування спортивної особистості. Доцільним сьогодні є виявлення структури добового режиму кваліфікованого спортсмена, оскільки він є важливим позатренувальним фактором, що визначає ефективність системи його підготовки. Мета дослідження. Охарактеризувати структуру добового режиму кваліфікованих спортсменів-л учників. Для її реалізації застосовано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, метод опитування (анкетування), метод спостереження, методи математичної статистики. У роботі вперше отримано дані щодо компонентів, які формують структуру добового режиму кваліфікованих спортсменів- лучників. З’ясовано, що основними з них є тренування / змагання, навчання / робота, відпочинок, харчування та сон. У контексті порівняння з результатами наукових досліджень виявлено необхідність корекції добового режиму кваліфікованих лучників.

Ключові слова


позатренувальні фактори, змагання, відновлення, харчування, компоненти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ачкасов Е. Е. Гигиена физической культуры и спорта / Ачкасов Е. Е. Санкт-П етербург : СпецЛит, 2013. – 330 с.

Дзогій Т. С. Відновлення працездатності кваліфікованих веслувальників на байдарках із використанням комплексу позатренувальних засобів / Т. С. Дзогій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 2. – С. 14–18.

Єднак В. Д. Застосування медико-б іологічних засобів відновлення працездатності легкоатлетів високої кваліфікації / Єднак В. Д., Білявська С. В. // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. – 2013. – С. 266–269.

Киселевич А. Особливості забезпечення харчування спортсменів / Анатолій Кисилевич, Ольга Пазичук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, Т. 1. – С. 149–153.

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебн. для завершающего уровня высш. физкультур. Образования / Матвеев Л. П. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Советский спорт, 2010. – 340 с.

Павлова Ю. Відновлення у спорті : монографія / Юлія Павлова, Богдан Виноградський. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 202 с.

Пазичук О. О. Особливості харчування кваліфікованих спортсменів- стрільців з лука / О. О. Пазичук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2014. – Вип. 10(51). – С. 91–95.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : в 2 кн. / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2015. – Кн. 2. – 752 с.

Полиевский С. А. Гигиенические основы физкультурно- спортивной деятельности / С. А. Полиевский. – Москва : Академия, 2014. – 272 с.

Полієвский С. О. Особливості харчування спортсменів / Полієвский С. О., Свистун Ю. Д., Трач В. М., Щавель Х. Є. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. – Вип. 41. – 2011. – С. 336–340.

Родионов А. В. Новые подходы в подготовке фехтовальщиков : учеб.-метод. пособ. / Родионов А. В., Сивицкий В. Г. – Москва : Веды – 2002.

Свистун Ю. Д. Оцінка харчового раціону спортсменів-с трільців у зимовий та осінній періоди року / Свистун Ю. Д., Гурінович Х. Є., Трач В. М., Коростильова Ю. С. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. – Вип. 35. – 2009. – С. 127–129.

Свистун Ю. Д. Гігієна спорту : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Свистун Ю. Д., Лаптєв О. П., Полієвський С. О., Шавель Х. Є. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 302 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.