ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У СИСТЕМІ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Юрій БРІСКІН, Ганна ГУЛА

Анотація


У статті представлено сучасний стан досліджень застосування фізичної терапії під час лікування гострої хірургічної абдомінальної патології, узагальнено наявні дослідження і публікації, а також чинні стандарти та протоколи надання допомоги у разі цієї патології. Метою дослідження було окреслити стан теоретичного та практичного розв’язання проблеми фізичної терапії у системі лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини. Для цього проведено аналіз літератури, чинних нормативних актів, які регулюють надання медичної допомоги під час цих захворювань. Аналіз наукових джерел засвідчив, що гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини і надалі є однією із актуальних проблем сучасних наукових досліджень та практичної медицини. Гостра абдомінальна патологія становить найбільшу за обсягом групу захворювань у загальнохірургічних стаціонарах, лікування яких вимагає суттєвих організаційних, структурних, професійних та фінансових ресурсів. Найновіші ґрунтовні дослідження наголошують на комплексності алгоритму лікування основних невідкладних абдомінальних патологій, який охоплює хірургічну, анестезіологічну, діагностичну, променеву, фізіотерапевтичну та нутрітивну підтримку. Водночас проблема фізичної терапії у лікуванні гострої хірургічної абдомінальної патології залишається невирішеною, а здобутий науково-п рактичний матеріал украй недостатньо впроваджений у стандарти системи охорони здоров’я. У чинних в Україні протоколах лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини застосування фізіотерапевтичних методів та лікувальної фізкультури в умовах стаціонарів майже не згадано. Багато зарубіжних науковців засвідчили вплив фізичної терапії на результати лікування гострої хірургічної абдомінальної патології (загальна та післяопераційна летальність, післяопераційні, легеневі та серцеві ускладнення, тривалість стаціонарного лікування тощо). Водночас наявні докази рандомізованих досліджень є слабкими через відсутність злагодженої системи фізичної терапії за цієї патології, що обмежує оцінювання результатів лікування. За такої умови результати досліджень та клінічних випробувань є суперечливими, й остаточних висновків не отримано. Отже, результати аналізу наукових праць та чинних діагностично-л ікувальних протоколів беззаперечно засвідчують, що проблему фізичної терапії у лікуванні гострої хірургічної патології органів черевної порожнини не розв’язано, а результати наукових досліджень та практичний досвід не імплементовано у систему охорони здоров’я України.

Ключові слова


фізична терапія, гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини, протоколи надання допомоги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Березницький Я. Сучасні орґанізаційні та тактичні питання лікування шлунково- кишкових кровотеч / Я. Березницький, К. Ярошенко // Acta medica Leopoliensia. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 73–77.

Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я НК 025:2019, МОЗ України 2019 : Наказ Мінекономіки від 13.12.2019 № 677 «Про затвердження національних класифікаторів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moz.gov.ua/dokumenti_(дата звернення: 13.12.2019).

Фомін П. Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги) / за ред. П. Фоміна, О. Усенка, Я. Березницького. – Київ : Здоров’я України, 2018. – 354 с.

Al- Temimi M. H. When is death inevitable after emergency laparotomy? Analysis of the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program database / M. H. Al- Temimi, M. Griffee, T. M. Enniss [et al.] // J Am Coll Surg. – 2012. – Vol. 215, N 4. – P. 503 511.

Ansaloni L. 2016 WSES guidelines on acute calculous cholecystitis / L. Ansaloni, M. Pisano, F. Coccolini [et al.] // World J Emerg Surg. – 2016. – Vol. 14, N 11. – P. 25.

Barberan-G arcia A. Personalised prehabilitation in high-risk patients undergoing elective major abdominal surgery: a randomized blinded controlled trial / A. Barberan- Garcia, M. Ubré, J. Roca [et al.] // Ann Surg. – 2018. – Vol. 267, N 1. – P. 50–56.

Boden I. ICEAGE (Incidence of Complications following Emergency Abdominal surgery: Get Exercising): study protocol of a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial testing physiotherapy for the prevention of complications and improved physical recovery after emergency abdominal surgery / I. Boden, K. Sullivan, C. Hackett, [et al.] // World J Emerg Surg. – 2018. – Vol. 13, N 7 – P. 29.

Broughton K. J. The Perth emergency laparotomy audit / K. J. Broughton, O. Aldridge, S. Pradhan [et al.] // ANZ J Surg. – 2017. – Vol. 87, N 11. – P. 893–897.

Burcharth J. Implementation of a multidisciplinary perioperative protocol in major emergency abdominal surgery. J. Burcharth, L. Abdulhady, J. Danker, [et al.] // Eur J Trauma Emerg Surg. – 2019 [Electronic resource]. – Access mode: https://link.springer.com/article/10.1007/s00068–019–01238–7 (date of application: 13.12.2019).

Burlet de K. Acute abdominal pain-changes in the way we assess it over a decade / K. de Burlet, A. Lam, P. Larsen [et al.] // N. Z. Med. J. – 2017. – Vol. 130, N 1463. – P. 39–44.

Debas H. T. Essential Surgery: Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 1) / H. T. Debas, P. Donkor, A. Gawande [et al.] // Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; 2015 Apr 2. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK333500/ (date of application: 13.04.2019).

Gramlich L. M. Implementation of enhanced recovery after surgery: a strategy to transform surgical care across a health system / L. M. Gramlich, C. E. Sheppard, T. Wasylak [et al.] // Implement Sci. – 2017. – Vol. 67, N 12 – P. 1–17.

Hajibandeh S. Meta-analysis of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocols in Emergency Abdominal Surgery / S. Hajibandeh, S. Hajibandeh, V. Bill, [et al.] // World J Surg. – 2020. – Vol. 44, N. 5. – P. 1336–1348.

Havey R. Guarding the gut: early mobility after abdominal surgery / R. Havey, E. Herriman, D. O'Brien [et al.] // Crit Care Nurs Q. – 2013. – Vol. 36, N 1. – P. 63–72.

Holzheimer R. G. Surgical Treatment: Evidence-B ased and Problem- Oriented / R. G. Holzheimer, J. A. Mannick // Munich: Zuckschwerdt; 2001. ISBN-10: 3–88603–714–2 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/books/NBK6880/ (date of application: 13.04.2019).

Howes T. E. Postoperative morbidity survey, mortality and length of stay following emergency laparotomy / T. E. Howes, T. M. Cook, L. J. Corrigan [et al.] // Anaesthesia. – 2015. – Vol. 70, N 9. – P. 1020–1027. International statistical classification of diseases and related health problems – 10th revision, edition 2010. 3 v: World Health Organization 2011. – ISBN 978 92 4 154834 2 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.who. int/classifications/icd/ICD 10Volume2_en_2010.pdf (date of application: 13.04.2019).

Jønsson L. R. Physical performance following acute high-risk abdominal surgery: a prospective cohort study / L. R. Jønsson, L. H. Ingelsrud, L. T. Tengberg [et al.] // Can J Surg. – 2018. – Vol. 61, N 1. – P. 42–49.

Kamarajah S. K. Critical appraisal on the impact of preoperative rehabilitation and outcomes after major abdominal and cardiothoracic surgery: A systematic review and meta-analysis / S. K. Kamarajah, J. Bundred, J. Weblin [et al.] // Surgery. – 2020. – Vol. 167, N 3 – P. 540 549.

Lavallée J. F. The effects of care bundles on patient outcomes: a systematic review and meta-analysis / J. F. Lavallée, T. A. Gray, J. Dumville [et al.] // Implement Sci. – 2017. – Vol. 12, N 1. – P. 142.

Li P. H. The Role of Noncontrast CT in the Evaluation of Surgical Abdomen Patients / P. H. Li, Y. S. Tee, C. Y. Fu [et al.] // Am Surg. – 2018. – Vol. 84, N 6. – P. 1015–1021.

Ljungqvist O. Enhanced recovery after surgery: a review / O. Ljungqvist, M. Scott, K. C. Fearon // JAMA Surg. – 2017. – Vol. 152, N 3 – P. 292–298. Lohsiriwat V. Enhanced recovery after surgery in emergency colorectal surgery: Review of literature and current practices / V. Lohsiriwat, R. Jitmungngan [et al.] // World J Gastrointest Surg. – 2019. – Vol. 11, N 2. – P. 41–52.

Mäkelä J. Acute abdomen in the adult. EBM Guidelines. – Latest change 28.2.2019. Article ID: ebm00185 (008.009) / J. Mäkelä // 2020 Duodecim Publishing Company Ltd [Electronic resource]. – Access mode: https://www. ebm-guidelines.com/dtk/ebmaz/avaa p_artikkeli=ebm00185 (date of application: 13.04.2019).

Orange S. T. Exercise prehabilitation in elective intra- cavity surgery: A role within the ERAS pathway? A narrative review / S. T. Orange, M. J. Northgraves, P. Marshall [et al.] // Int J Surg. – 2018. – Vol. 56, N 8. – P. 328–333.

Pucher P. H. Impact of laparoscopic approach in emergency major abdominal surgery: single- centre analysis of 748 consecutive cases / P. H. Pucher, N. C. Carter, B. C. Knight, [et al.] // Ann R Coll Surg Engl. – 2018. – Vol. 100, N 4. – P. 279–284.

Rose J. Estimated need for surgery worldwide based on prevalence of diseases: a modelling strategy for the WHO Global Health Estimate / J. Rose, T. G. Weiser, P. Hider [et al.] // Lancet Glob Health. – 2015. – Vol. 27, N 3. – P. 13–20.

Saunders D. I. Variations in mortality after emergency laparotomy: the first report of the UK emergency laparotomy network / D. I. Saunders, D. Murray, UK Emergency Laparotomy Network [et al.] // Br J Anaesth. – 2012. – Vol. 109, N 3. – P. 368–375.

Stephens T. J. The Improving care at scale: process evaluation of a multi- component quality improvement intervention to reduce mortality after emergency abdominal surgery (EPOCH trial) / T. J. Stephens, C. J. Peden, R. M. Pearse [et al.] // Implement Sci. – 2018. – Vol. 13, N 1. – P. 142.

Tengberg L. T. Multidisciplinary perioperative protocol in patients undergoing acute high-risk abdominal surgery / L. T. Tengberg, M. Bay- Nielsen, AHA study group [et al.] // Br J Surg. – 2017. – Vol. 104, N 4 – P. 463–471.

Tolstrup M. B. Morbidity and mortality rates after emergency abdominal surgery: an analysis of 4346 patients scheduled for emergency laparotomy or laparoscopy / M. B. Tolstrup, S. K. Watt, I. Gögenur [et al.] // Langenbeck’s Arch Surg. – 2017. – Vol. 402, N 4 – P. 615–623.

Visioni A. Enhanced recovery after surgery for noncolorectal surgery? A systematic review and meta-analysis of major abdominal surgery / A. Visioni, R. Shah, E. Gabriel [et al.] // Ann Surg. – 2018. – Vol. 267, N 1 – P. 57–65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.