АНАЛІЗ ОБСЯГІВ СПІВПРАЦІ ЦЕНТРІВ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ „СПОРТ ДЛЯ ВСІХ”

Ольга ЖДАНОВА, Мирослава ДАНИЛЕВИЧ, Любов ЧЕХОВСЬКА

Анотація


Стаття стосується діяльності мережі центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”.
Проаналізовано обсяги співпраці 24 обласних та Кримського республіканського центрів фізичного здоров’я насе-
лення „Спорт для всіх” із зацікавленими в розвиткові масового спорту організаціями. Виявлена доцільність
активізації цієї співпраці в окремих регіонах України, що позитивно вплине на показники залучення населення до
організованих та самостійних форм оздоровчих занять, сприятиме поліпшенню стану здоров’я населення України.

Ключові слова


центри фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, обсяги співпраці, регіони України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дутчак М. Визначення секторів у системі спорту дліа всіх / Мирослав Дутчак // Проблеми активізації рекреатційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 251 – 256.

Аспекти діяльності центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Ірина Грибовська, Наталія Городній // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ. – 2008. – Вип. 6. – С. 122 – 124.

Городній Н. Співпраця обласного центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” з фізкультурно-оздоровчими клубами / Наталія Городній Тетяна Господарчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2008. – С. 164 – 169.

Роль центрів фізичного з здоров’я населення „Спорт для всіх” у розвитку фізкультурно-оздоровчої клубної роботи / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Ірина Грибовська, Тетяна Господарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 77 – 81.

Жданова О. Участь центрів фізичного з здоров’я населення „Спорт для всіх” у вирі шенні проблем оптимізації обсягів рухової активності населення / Ольга Жданова, Тетяна Господарчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2008. – С. 169 – 173.

Жданова О. Приоритетные види деятельности центров физического здоровья населения «Спорт для всех» // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2010. – С. 207 – 209.

Жданова О. Пріоритети в діяльності центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Наталія Городній // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 62 – 67.

Співпраця центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” з організаціями, в компетенції яких знаходиться фізкультурно-оздоровча діяльність населення // Проміжний звіт з НДР за темою 1.3.4. – 2009. – 39 с.

Інформація Всеукраїнського ТсФЗН „Спорт для всіх” щодо кількості підписаних обласними і АР Крим центрами угод про співпрацю за 2009 рік. – Access mode: http: //www.sportforall.gov.ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.