№ 3(13) (2013)

Зміст

ІСТОРИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

РОЛЬ ХРИСТИЯНСТВА У СТВОРЕННІ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ PDF
Антон ЛИТВИНЕЦЬ 3-9
ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ БУТОВСЬКИЙ PDF (Russian)
Александр СУНИК 10-39

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КУРСАНТА ЛЬОТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА PDF
Олександр РЕДОЗУБОВ 40-47

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

ФАКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ У ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ З ПРОЯВОМ ВИТРИВАЛОСТІ. PDF (Russian)
Валерий ВИНОГРАДОВ, Андрей ДЬЯЧЕНКО 48-59

ДИТЯЧИЙ ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ СПОРТ

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЮНИХ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА КАНОЕ PDF
Любомир ВОВКАНИЧ, Павло КАЧМАР 60-70
ОСНОВИ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ ВПРАВ РОЗГИНОМ І ОБЕРТОМ УПЕРЕД НА РІЗНОВИСОКИХ БРУСАХ PDF
Вероніка ЗАВІЙСЬКА 71-78
ОСОБЛИВОСТІ ТЕТА-РИТМУ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ У СПОРТСМЕНІВ ЦИКЛІЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ УВАГИ ТА ПАМ’ЯТІ PDF
Ольга ІВАНЮК, Ірина КЛІШ, Олена САПОЖНИК 79-84
ПРОГНОЗУВАННЯ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ РОБОТИ В СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ. PDF (Russian)
Олександр СКОРИНА 85-92

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПОРУШЕННЯ РУХОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЯК ПРИЧИНА ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ PDF
Ольга РЯБУХА, Віра БУДЗИН, Юлія КОРОСТЕЛЬОВА 93-100


ISSN: 2221-5611