№ 3 (21) (2015)

Зміст

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ. БІОМЕХАНІКА ТА КІНЕЗІОЛОГІЯ

АНАЛІЗ СОМАТОТИПУ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ СПОРТИВНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ PDF
Тетяна КУЦЕРИБ, Мирослава ГРИНЬКІВ, Любомир ВОВКАНИЧ, Федір МУЗИКА 3-10

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

РУХОВА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТА ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ВПРАВ БОДІФІТНЕСУ PDF
Ірина МАСЛЯК 11-17
ПЕРВИННИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНИХ ВИПАДКІВ ПІД ЧАС УРОКІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF (English)
Євген ПРИСТУПА, Андрій ВОВКАНИЧ, Юрій ПЕТРИШИН 18-27

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНОК ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ГРУПОВИХ ВПРАВ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ PDF
Вікторія ЛЕНИШИН 28-38
СУЧАСНА СИСТЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФУТБОЛІ PDF
Валерій НІКОЛАЄНКО 39-48
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ УПРОДОВЖ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ PDF
Євген ПРИСТУПА, Валерія ТИЩЕНКО 49-56

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ З БОКУ СЕРЦЕВО‑СУДИННОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ У ЖІНОК З ПОСТМАСТЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАВЛЕННЯ ДО ХВОРОБИ PDF
Юрій БРІСКІН, Тетяна ОДИНЕЦЬ 57-63
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З ВЕРТЕБРАЛЬНИМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПЕРШОЇ СТАДІЇ PDF
Георгій КОРОБЕЙНІКОВ, Володимир КОТЕЛЕВСЬКИЙ 64-70

ЗНАКОВІ ПОСТАТІ У СПОРТІ

П’ЄР де КУБЕРТЕН – ЗАСНОВНИК СУЧАСНИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР PDF (Russian)
Олександр СУНИК 71-89


ISSN: 2221-5611