№ 4(26) (2016)

Зміст

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЕФЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТІЛА ШКОЛЯРІВ У СПЕКОТНИХ УМОВАХ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Алі Абдулкарім Джасім АЛЬ-УБАЇД 3-13

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ БАГАТОРІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ У ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ PDF
Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН, Вікторія БОГУСЛАВСЬКА 14-21
ВІДМІННОСТІ ЕРГОГРАФІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ ДИНАМІЧНИХ СУБМАКСИМАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ СПОРТСМЕНАМИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ PDF
Любомир ВОВКАНИЧ, Орест СТЕФАНИШИН, Соломія КЛЕБАН, Наталя БОРОТЮК 22-30
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Діана МІЩУК, Олександр ЧЕРЕВИЧКО 31-38
СТАН ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КОМАНД ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ГАНДБОЛУ PDF
Євген ПРИСТУПА, Валерія ТИЩЕНКО 39-49
КРИТЕРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У СКЛАДНОКООРДІНАЦІЙНИХ ВИДАХ СПОРТУ PDF
Валентина ТОДОРОВА, Тетяна ПАСІЧНА 50-56

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: НАСЛІДКИ ТА ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Олександр ПАЄНОК, Аліна ПЕРЕДЕРІЙ 57-66

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ФІТНЕСУ В СИСТЕМІ МАСОВОГО СПОРТУ (СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ) PDF
Любов ЧЕХОВСЬКА, Ольга ЖДАНОВА 67-75

ПІДГОТОВКА КАДРІВ З ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ШЛЯХИ УЗГОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИМОГ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ СПОРТИВНИХ ТРЕНЕРІВ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Володимир ЛЕВКІВ 76-83


ISSN: 2221-5611