№ 3(29) (2017)

Зміст

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЕЛЕКТРОЛІТІВ У КРОВІ ЖІНОК 18–21 РОКІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ ФІТНЕСУ PDF
Антон БОДНАР, Ігор ГОЛОВЧЕНКО, Олександр МІНЕНКО, Оксана ПЕТРЕНКО 3-13
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО- ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ЗА ДОПОМОГО ПРОГРАМ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З БОКСУ PDF
Іван ІЛЬНИЦЬКИЙ, Андрій ОКОПНИЙ, Артур ПАЛАТНИЙ 14-23
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВІДХИЛЕННЯМИ У ПСИХОФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКОВІ PDF
Вікторія ПАСІЧНИК 24-32
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФОСФОРУ В КРОВІ ЖІНОК ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ СИЛОВИМ ФІТНЕСОМ PDF
Ганна ТІТОВА, Андрій ЧЕРНОЗУБ, Олег ДУБАЧИНСЬКИЙ, Іван ЧАБАН 33-42

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

РЕАКЦІЯ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СПЕЦІАЛЬНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ВЕСЛЯРІВ-СПРИНТЕРІВ PDF (RUS)
Ван СІНЬЇНАНЬ 43-51
МЕТОДИ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІКО- ЕСТЕТИЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ PDF
Валентина ТОДОРОВА 52-57

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПАСИВНОГО РУХУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ КОЛІННОГО СУГЛОБА PDF
Наср АЛЬ КАЛІ, Олександр КОРОЛЬКОВ, Павло БОЛХОВІТІН 58-67
АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Ігор ГРИГУС, Микола МАЙСТРУК 68-77

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

АЛГОРИТМ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ PDF
Ростислав ТУРКА 78-84


ISSN: 2221-5611