Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Мови видання – українська, англійська.

 

Вимоги до оформлення тез:

 • максимальний обсяг – до 3000 друкованих знаків без пробілів;
 • формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве –2 см;
 • шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
 • відступ на абзац1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • між словами 1 пробіл;
 • ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF;
 • порядок оформлення: УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст, список літератури;
 • текст може містити стандартні абревіатури і повинен містити такі складові: Вступ. Мета / Завдання. Методи. Результати. Обговорення і висновки. Ключові слова (3–5). Список літератури.

 

! Відповідальність за зміст несуть автори.

! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

 

!     Після рецензування тез повідомлення про прийняття до друку (чи відхилення) і реквізити для оплати будуть надіслані авторові лише на електронну адресу. Тільки тоді (!) автор оплачує публікацію і надсилає копію квитанції про оплату на e-mail: msnu.ldufk@gmail.com

!     Редакційно-видавниче опрацювання матеріалу 40 грн за 1 сторінку авторського рукопису.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 


ISSN: 1996-1456