АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ У ЮНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Тетяна ГРИЩЕНКО, Андрій ОКОПНИЙ, Людмила САМСОНЮК

Анотація


Досягнення високих результатів у спорті певною мірою зумовлено впливом мотиваційної сфери людини. Мотивація є не тільки стрижневою характеристикою особистості спортсмена. Вона веде його до поставленої мети, впливає на характер всіх процесів, що протікають в організмі під час діяльності. Головною особливістю спортивної мотивації є її вплив на результативність діяльності спортсмена. В умовах жорсткого змагального протиборства можна очікувати на повну самовіддачу і прагнення до перемоги лише у спортсмена, який володіє максимальною виразністю мотивації. Недооцінка ролі мотиваційних факторів, динаміки зміни мотивів призводить до того, що спортсмен виявляється нездатним виявити свої можливості, реалізувати результати підготовки до змагань.

Спортивну мотивацію прийнято визначати як психологічний стан спортсмена, обґрунтований ставленням його до різних сторін конкретної ситуації у спортивній діяльності: до самої діяльності, до поставленої мети, очікуваних результатів, успіху і невдач, до партнерів по команді, тренера. Мотивація займає провідне місце в структурі особистості, пронизуючи її структурні утворення: спрямованість особистості, характер, емоції, здібності, психічні процеси.


Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев И. А. Мотивация и контроль за действием / И. А. Васильев, М. Ш. Магомед- Эминов. – Москва : МГУ, 1991. – 143 с.

Енциклопедія Олімпійського спорту України / П. М. Азарченков, В. В. Аксютін, Ж. А. Бєлокопитова, В. І. Бобровник, В. Г. Богуславський. – Київ : Олімп. л-ра, 2005. – 463 c.

Мороз О. Залежність стилю змагальної діяльності фехтувальників-ш пажистів від особливостей темпераменту / Олексій Мороз, Василь Бусол // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 274–280.

Калинин К. А. Опыт использования методики Хекхаузена для исследования мотивации достижения / Калинин К. А., Морозов А. С. // Социально- психологические проблемы руководства и управления коллективами. – Москва, 1974. – С. 18–20.

Моргун В. Ф. Психологические проблемы мотивации учения / В. Ф. Моргун // Вопросы психологи. – 1976. – № 6 ноябрь-д екабрь. – С. 54–69.

Орлов Ю. М. Потребность в достижении в спортивной деятельности / Орлов Ю. М. // Потребности и мотивы спортивной деятельности. – Москва, 1996. – С. 26–46.

Лях-Породько А. А. Состояние и перспективы научных исследований по истории физической культуры и олимпийского спорта в Украине / А. А. Лях- Породько, В. О. Кравчук // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2017. – С. 306–311.

Шиян Б. М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті : [навч. посіб.] / Шиян Б. М., Вацеба О. М. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 275 с.

Фехтування : навчальна програма для дитячо-ю нацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-ю нацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. – Київ, 2014. – 50 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.