Випуск 24 (2020)

Зміст

ТОМ 1

DETERMINATION OF NUTRITION KNOWLEDGE LEVELS OF 9–12 AGE GROUP TENNIS ATHLETES PDF
Zeynep YILDIRIM, Mine TURGUT, Süleyman Deniz SEZER
ВИКОНАННЯ СПОРТИВНИХ РОЗРЯДІВ І ЗВАНЬ – РЕЗУЛЬТАТ ЯКІСНОГО ВІДБОРУ ЮНИХ СТРИБУНІВ У ВОДУ PDF
Андрій АРАБСЬКИЙ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ У ЮНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Тетяна ГРИЩЕНКО, Андрій ОКОПНИЙ, Людмила САМСОНЮК
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТІВ СВІТУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗІ СТРІЛЬБИ КУЛЬОВОЇ PDF
Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ, Василь ТКАЧЕК
РИТМО-ТЕМПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ РЕКОРДСМЕНКИ СВІТУ СЕРЕД ЮНІОРІВ ЯРОСЛАВИ МАГУЧІХ PDF
Володимир КОНЕСТЯПІН, Ольга ПАВЛОСЬ, Олена ХАНІКЯНЦ, Ярослав СВИЩ, Руслан ПАВЛОСЬ
СТРУКТУРА І ЗМІСТ АТАКУВАЛЬНИХ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ СПОРТСМЕНІВ-ЮНІОРІВ У РУКОПАШІ ГОПАК PDF
Ігор КУКУРУДЗЯК
ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ШВИДКІСНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ П’ЯТИБОРЦІВ У ПЛАВАННІ З ПЕРЕШКОДАМИ PDF
Ігор ЛОТОЦЬКИЙ, Андрій АНДРЕС, Володимир КЛИМОВИЧ
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ PDF
Олександр ГУСАРЕВИЧ, Аліна МИХАЛЬСЬКА
СИМВОЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛУКА ТА СТРІЛ У ГЕРАЛЬДИЧНИХ ЗНАКАХ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СПОРТИВНОЇ СТРІЛЬБИ З ЛУКА PDF
Михайло ОСТРОВСЬКИЙ
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВОГО СУГЛОБА У ЮНИХ ВАТЕРПОЛІСТІВ PDF
Максим ПОЛЕГОЙКО, Михайло ЧАПЛІНСЬКИЙ, Мар’ян ОСТРОВСЬКИЙ, Олег СИДОРКО
АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КІКБОКСЕРІВ PDF
Володимир РИХАЛЬ, Андрій ОКОПНИЙ
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТРЕНЕРА ЯК КЕРІВНОЇ ЛАНКИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ PDF
Марія РОЗТОРГУЙ
КРИТЕРІЇ ОБДАРОВАНОСТІ У СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ PDF
Сергій СМИРНОВСЬКИЙ, Софія СМЕРЕЧИНСЬКА, Станіслав КУНІКОВСЬКИЙ, Кшиштоф ГАНДЗІАРСЬКИЙ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ШПАГАХ PDF
Сергій СМИРНОВСЬКИЙ1, Остап ПЕЦУХ, Олександра КОВАЧ, Станіслав КУНІКОВСЬКИЙ, Кшиштоф ГАНДЗІАРСЬКИЙ
ОБҐРУНТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СТРУКТУРИ РІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПАНКРАТІОНІ PDF
Олег СОГОР, Зоряна СЕМЕРЯК, Мар’ян ПІТИН
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ FILA В РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ PDF
Віктор ШАНДРИГОСЬ, Ростислав ПЕРВАЧУК
ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ КИДКІВ У СТРІТБОЛІ PDF
Володимир ЯЦКОВСЬКИЙ, Василь КОВЦУН, Валерій МЕЛЬНИК

ТОМ 2

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У КУРСАНТІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Євген АНОХІН
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ ІННОВАЦІЙНИХ ВАРІАТИВНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ PDF
Іван ГНАТІВ
ДИНАМІКА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ СПОРТУ PDF
Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ PDF
Марія КОВТУН
ЗМІНИ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ БОЙОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віктор ЛАШТА, Сергій ФЕДАК, Олена ХАНІКЯНЦ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ PDF
Лілія ЛЕВКІВ
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ МАЛИ КОНТУЗІЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Оксана МАТВЕЙКО
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕДЖУ PDF
Олег НЕБОЖУК, Сергій ФЕДАК, Галина МАЛАНЧУК
ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Ярослав ПАНЬКЕВИЧ
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ КРОСФІТУ В ПРОЦЕСІ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ PDF
Іван ПИЛИПЧАК, Орест ЛОЙКО, Ольга РИМАР, Володимир ГУЛЬОВАТИЙ
РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ І КУРСУ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Ольга ПРИСЯЖНА
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ PDF
Роман РИМИК, Любомир МАЛАНЮК, Андрій СИНИЦЯ, Ірина ЦАП
СТАВЛЕННЯ ЖІНОК СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ PDF
Мар’яна РІПАК
ПРОПОЗИЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Сергій РОМАНЧУК, Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ЗАСОБІВ КОМАНДОТВОРЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ 15–16 РОКІВ PDF
Наталія СЕМЕНОВА, Олена ХАНІКЯНЦ, Анна КОВАЛІВ
ВПЛИВ РУХЛИВИХ ІГОР НА АДАПТАЦІЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ДО СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ PDF
Андрій СОЛОМОНКО
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Вікторія СОРОМОТІНА, Роман ПЕТРИНА
ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ФІТНЕСУ PDF
Наталія ЧУПРУН
ПОКАЗНИКИ ВИТРИВАЛОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Андрій ЯВОРСЬКИЙ, Олег БУБЕЛА

ТОМ 3

THE IMPORTANCE OF HIP JOINT CONTROL FOR CEREBRAL PALSY PATIENTS PDF
Abdussalam AYAD
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ШКОЛЯРІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА PDF
Алі ХАМАДЕ, Іванна БОДНАР
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ PDF
Михайло БЛІДУН, Ольга РАДЬКО
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ВОВЧАК PDF
Ірина ГАВАЛКО, Марія МАЗЕПА
ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІД ЧАС ОБСТЕЖЕННЯ ХОДЬБИ PDF
Ігор ГУЛЬ, Ольга БАС
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ПІДЛІТКІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОБЛЕМАМИ PDF
Ірина ДІДУХ, Зоряна КОРИТКО
СКРИНІНГОВИЙ АЛГОРИТМ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ, СПРЯМОВАНОГО НА КОРЕКЦІЮ ХОДЬБИ В ОСІБ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ PDF
Михайло ДМИТРУК, Віра РОКОШЕВСЬКА
ВПЛИВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ТЯЖКОСТІ УРАЖЕННЯ ХРЕБЕТНО- СПИННОМОЗКОВОЇ ТРАВМИ НА ДИХАЛЬНУ ДИСФУНКЦІЮ PDF
Андрій НЕТЛЮХ, Марія ДРАЦЮК
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У РАЗІ ПОСТІММОБІЛІЗАЦІЙНИХ КОНТРАКТУР ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВИХ СУГЛОБІВ PDF
Зіновій ДУМА, Віталія БИРЧАК
СКОЛІОЗ ЯК ПРОБЛЕМА МОЛОДІ PDF
Юрій БАРДАШЕВСЬКИЙ, Артем КОВАЛЬЧУК
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОГО СИНДРОМУ У СТУДЕНТІВ PDF
Галина ЛАБІНСЬКА, Зоряна КОРИТКО
ВПЛИВ РІВНЯ CD 4+ T-ЛІМФОЦИТІВ НА ВТОМУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВІЛ-ПОЗИТИВНИМ СТАТУСОМ PDF
Андрій ОРФІН
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ СТАБІЛОПЛАТФОРМИ TYMO THERAPY PLATE PDF
Наталія РОСОЛЯНКА, Ольга СТАСЮК, Любов ЦІЖ
ВПЛИВ ДОЗОВАНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ЧОЛОВІКІВ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ГІПЕРТЕНЗІЮ, АСОЦІЙОВАНУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ PDF
Тарас ЯКУБОВСЬКИЙ, Зоряна КОРИТКО

ТОМ 4

THE IMPACT OF THE BOLOGNA PROCESS AND THE GLOBALIZATION ON HIGHER EDUCATION IN THE WESTERN BALKANS: REFORMS AND CHALLENGES PDF
Fadil MAMUTI
ОСОБЛИВОСТІ ТІЛОБУДОВИ ДІВЧАТ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ PDF
Тетяна КУЦЕРИБ, Мирослава ГРИНЬКІВ, Андрій ПАВЛИШИН, Михайло ЛОПУШАНСЬКИЙ
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМПЛЕКСУ САКРАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА ЧЕРВОНОГРАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Валентина ЛАБАРТКАВА, Юрій ГРИНІВ, Костянтин ЛАБАРТКАВА
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Христина ЛЕШКО
ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Соломія МОРОЗ, Оксана ПІДВАЛЬНА
ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ PDF
Андрій ГОЛОД, Оксана НИКИГА
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Валерія ОКОЛОВИЧ
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Марія ПАСКА, Микола ЛИЧУК
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ PDF
Дмитро ПЕТРИШИН
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Олександр САВЕНКО, Наталія ДРАГАЛЬЧУК
ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ PDF
Олександр САВЕНКО, Людмила СЕРЕДА
СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Василь СОРОКІВСЬКИЙ, Христина КУЗЬМА, Василь ІВАСЯК
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Наталія СОРОКОЛІТ
МУЗЕЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІННИЧЧИНИ PDF
Діана ЦЕСЬЦІВ, Іван ВОЛОШИН


ISSN: 1996-1456