АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КІКБОКСЕРІВ

Володимир РИХАЛЬ, Андрій ОКОПНИЙ

Анотація


У статті подано аналіз літературних джерел і результатів констатувального експерименту для визначення технічного арсеналу в змагальній діяльності. Систематизовано дані літератури відносно технічної підготовленості висококваліфікованих кікбоксерів. Виокремлено основні положення технічної підготовленості висококваліфікованих кікбоксерів. Предметом дослідження є ефективні технічні дії в змагальній діяльності висококваліфікованих кікбоксерів.

Ключові слова: кікбоксинг, спортивна техніка, підготовленість, змагальна діяльність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гаськов А. В. Структура и содержание тренировочно- соревновательной деятельности в боксе : монография / А. В. Гаськов, В. А. Кузьмин. – Красноярск, 2004. –113 с.

Гуцул Н. З. Зіставлення показників техніко-т актичних дій кваліфікованих кікбоксерів на різних етапах багаторічної підготовки / Н. З. Гуцул, О. С. Скирта, В. І. Рихаль // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 5 К (113). – С. 94–101.

Гуцул Н. З. Індивідуалізація техніко-т актичної підготовки кваліфікованих кікбоксерів на основі стильових відмінностей / Н. З. Гуцул, М. П. Савчин // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15: Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2016. – Вип. 3(2). – С. 98–101.

Гуцул Н. З. Модельні характеристики спортивної підготовки кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою / Н. З. Гуцул, М. П. Савчин // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15: Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2016. – Вип. 6. – С. 41–45.

Деркаченко И. Индивидуализация специальной физической подготовки высококвалифицированных кикбоксёров универсального стиля (средняя весовая категория) в подготовительном периоде годичного цикла : автореф. дисс. … док. пед. наук : спец. 13.00.04 / Иван Деркаченко; Государственный университет физического воспитания и спорта республики Молдова. – Кишинэв, 2012. – 30 с.

Пашков І. М. Ефективність змагальної діяльності спортсменів спеціалізації тхеквондо (ВТФ) / І. М. Пашков, А. С. Ровний // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2011. – № 4. – С. 60–63.

Клещев В. В. Формирование индивидуально- типовых манер ведения боя в кикбоксинге : дис. … канд. пед. наук: спец. : 13.00.04. / Клещев Валерий Вадимович. – Москва : РГУФКСиТ, 2006. – 164 с.

Клещев В. В. Особенности соревновательной деятельности кикбоксеров в связи с фактором победы-п оражения в поединке / В. В. Клещев, А. Н. Блеер, Т. З. Аджикаримов // Актуальные проблемы спортивных единоборств. – Москва, 2000. – Вып. 1. – С. 63–68.

Лапшина Г. Г. Основні підходи до урахування індивідуальних особливостей в підготовці кваліфікованих спортсменів з кікбоксингу / Гуцул Н. З., Котельник А. М., Рихаль В. І. / Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт : зб. наук. ст. – Запоріжжя, 2018. – № 2. – С. 96–105.

Лемменс Г. Кикбоксинг. Средство развития физической культуры и спортивное боевое искусство / Лемменс Гирт. – Ростов-на- Дону : Феникс, 1998. – 96 с.

Остьянов В. Н. Змагальна діяльність боксерів важких і легких вагових категорій / Остьянов В. Н., Гриб А. І., Копачко О. В. // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 12. – С. 94–98,

Остьянов В. Н. Бокс (обучение и тренировка) / В. Н. Остьянов, И. И. Гайдамак. – Киев : Олимп. литература, 2001. – 237 с.

Остьянов В. Н. Обучение и тренировка боксёров / В. Н. Остьянов. – Киев : Олимп. лит., 2011. – 272 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и еѐ практические приложения / В. Н. Платонов – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2013. – 624 с.

Романов Ю. Н. Особенности долговременной адаптации кикбоксеров в системе интегральной подготовки : автореф. дис. … д-ра биол. наук : спец. 03.03.01 «Физиология» / Романов Юрий Николаевич. – Челябинск, 2014. – 46 с.

Коклам С. Н. Поединок в таиландском боксе / Сагат Ной Коклам. – Ростов-на- Дону : Феникс, 2003. – 338 с.

Скирта О. С. Вдосконалення техніко-т актичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Скирта Олег Сергійович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с

Степанов М. Ю. Индивидуализация предсоревновательной подготовки квалифицированных кикбоксеров на основе стилевих различий : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" / Степанов Михаил Юрьевич. – Набережные челны, 2011. – 24 с.

Кікбоксинг (версія ІСКА) : навч. програма для дитячо-ю нацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) / Федутенко В. В., Володченко О. В., Ящук В. С., Дворецький Г. Е. – Київ, 2018. – 73 с.

Шестаков К. В. Построение тренировки кикбоксеров- юниоров высших разрядов на этапе предсоревновательной підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" / Константин Валентинович Шестаков. – Санкт- Петербург, 2009. – 163 c.

Яремко М. О. Вдосконалення швидкісно-с илових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. : 24.00.01 "Олімпійський професійний спорт" / Марина Олександрівна Яремко. – Львів, 2001. – 226 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.