ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ФІТНЕСУ

Наталія ЧУПРУН

Анотація


Вступ. Для більшості розвинених країн актуальним є збереження і підтримка фізичного та психічного здоров’я жінок зрілого та похилого віку, які виконують різноманітні соціальні, виробничі, політичні, сімейні, репродуктивні, виховні функції. При цьому питання здоров’я і працездатності жінок стає тим гостріше, чим помітніші успіхи цивілізації. Справжнім негараздом нашого часу стала проблема дефіциту рухової активності, що провокує виникнення порушень в організмі. На сьогодні спостерігається негативна динаміка рухової активності серед дорослого населення України [1]. На жаль, у більшості жінок зрілого віку відсутнє усвідомлення того, що заняття фізичною культурою є потужним чинником поліпшення стану здоров’я, чинником корекції та компенсації порушених функцій, спричинених малорухливим способом життя [2].

Мета роботи – розкрити особливості оптимізації рухової активності жінок першого зрілого віку в процесі оздоровчих занять з танцювального фітнесу.

Щоб розв’язати поставлені завдання використано такі методи досліджень: аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури; метод визначення фізичної підготовленості, педагогічний тестування (біг 1000 м, біг 30 м, стрибок у довжину з місця, човниковий біг (4×9 м), піднімання в сід за 1 хв, згинання- розгинання рук в упорі лежачи, присідання на правій / лівій нозі, нахил тулуба вперед з положення сидячи); методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Беляк Ю. І. Фізичний стан жінок зрілого віку та його динаміка під впливом занять оздоровчим фітнесом / Ю. І. Беляк // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 80–86.

Букова Л. М. Фитнес-п рограмма в коррекции состояния здоровья женщин первого зрелого возраста / Л. М. Букова, И. А. Ковальская, А. В. Расолько // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). – С. 43–47.

Говсієвич А. Г. Особливості фізичного та функціонального стану жінок першого зрілого віку у системі оздоровчого тренування / А. Г. Говсієвич, І. В. Іванов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Вип. 5 (75)16. – C. 30–33.

Ершкова Е. В. Оздоровительная физическая культура женщин первого зрелого возраста на основе применения упражнений с локальными отягощениями : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры / Ершкова Екатерина Викторовна. – Москва, 2015. – 25 с.

Томіліна Ю. Особливості фізичного стану жінок першого періоду зрілого віку, які займаються пілатесом / Юлія Томіліна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3/4. – С. 153–157.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.