ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ

Олександр ГУСАРЕВИЧ, Аліна МИХАЛЬСЬКА

Анотація


Вступ. Стрес негативно впливає на організм людини, підвищує ризик отримання травм і уповільнює швидкість відновлення тканин. Ефективним засобом для подолання стресу, поліпшення здоров’я та забезпечення повного фізичного і психічного благополуччя є заняття фітнесом.

Мета – визначити роль засобів фітнесу у профілактиці стресів у сучасних умовах.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури.

Результати. Людський організм можна поділити на фізичний та психічний складники. Якщо людина використовує в надмірній кількості тільки один зі складників організму, то досить швидко в цій сфері накопичується втома, яка згодом може перерости в стрес. Стрес може бути двох видів: емоційний (надмірна розумова робота) та фізичний (надмірна фізична робота). В обох випадках це дуже шкідливо і негативно впливає на стан здоро в’я людини.

На сьогодні переважає стрес, який пов’язаний із логічним розумом та емоціями [1].

Обговорення і висновки. Для зменшення навантаження на психічний складник, необхідно активніше навантажувати тіло фізичними вправами. Позбавлятися від стресу краще за все тривалими неінтенсивними заняттями на кардіотренажерах. До того ж заняття фітнесом сприяє виробленню ендорфінів – природних «гормонів щастя».


Повний текст:

PDF

Посилання


Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – Санкт Петербург : Питер, 2009. – 336 с.

Волков К. Д. Формирование у будущих специалистов по физической культуре и спорту специальных профессиональных компетенций для работы в оздоровительном фитнесе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Константин Дмитриевич Волков; Российский ГУФКСиТ. – Москва, 2009. – 24 с.

Оздоровчі можливості вправ фітнес- аеробіки / Н. В. Горобей, А. І. Чмихал, О. Л Терьохіна, С. І. Атаманюк // Фізичне виховання та спорт у вищій школі. За здоровий спосіб життя : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2009. – С. 8–9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.