ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ШПАГАХ

Сергій СМИРНОВСЬКИЙ1, Остап ПЕЦУХ, Олександра КОВАЧ, Станіслав КУНІКОВСЬКИЙ, Кшиштоф ГАНДЗІАРСЬКИЙ

Анотація


Вступ. За останні роки значно збільшилася конкуренція на міжнародному рівні у фехтуванні на шпагах. Нові країни почали претендувати на провідні позиції у світовому рейтингу. Останні зміни в правилах змагань вплинули на підвищення інтенсивності змагальної діяльності фехтувальників. У результаті постала актуальною проблема пошуку нових шляхів до підвищення результативності змагальної діяльності у фехтуванні. Разом з тим у фехтуванні актуальним є дослідження психофізіологічних характеристик фехтувальників для пошуку резервів до удосконалення майстерності фехтувальників. (Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин, С. Б. Смирновський, 2017; З. С. Семеряк, 2015).

Фехтування як вид спорту вимагає від спортсмена високої швидкості простих та складних реагувань, швидкості мислення та, на нашу думку, може впливати на показники психофізіологічних характеристик спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки. Таким чином, постає актуальне питання дослідження психофізіологічних характеристик фехтувальників на різних етапах багаторічної підготовки.

Мета дослідження – визначити психофізіологічні характеристики кваліфікованих фехтувальників на шпагах.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення, документальний метод, вимірювання, методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Смирновський С. Структура та зміст техніко-т актичних дій висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів в умовах змагальної діяльності / Смирновський Сергій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 215–218.

Differentiation of technical and tactical training of epee fencers with the account of weapon control / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Alina Perederiy, Olha Zadorozhna, Serhiy Smyrnovskyy, Zoryana Semeryak // Ido movement for culture. – 2020. – Vol. 20, no. 1. – P. 40–48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.