РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ FILA В РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ

Віктор ШАНДРИГОСЬ, Ростислав ПЕРВАЧУК

Анотація


Вступ. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. програми Олімпіад формувалися, переважно, на основі побажань національних олімпійських комітетів країн- господарів [2], з очевидною вигодою для своїх спортсменів у тих видах спорту, в яких вони були найбільш сильні. Хаотичні зміни програм Олімпіад негайно вимагали створення міжнародних організацій, які об’єднують фахівців окремих популярних видів спорту для постійного контакту з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) для системної організації змагань відповідно до розроблених правил.

Мета – проаналізувати роль і значення FILA в розвитку спортивної боротьби.

Методи дослідження: теоретичний аналіз й узагальнення літературних джерел.

Результати дослідження та їх обговорення. У 1912 р. було створено Міжнародний комітет з проведення змагань з боротьби серед любителів, що виявився попередником Міжнародної федерації любителів боротьби (FILA), яка була офіційно визнана 1921 року на конгресі МОК. З того часу президентами FILA були в різні роки видатні діячі, кожен з яких зробив істотний внесок у розвиток боротьби [4] (табл. 1).


Повний текст:

PDF

Посилання


Апойко Р. Н. Спортивная борьба: эволюция, тенденции, проблемы и приоритетные пути их решения : монография / Р. Н. Апойко, Б. И. Тараканов. – Санкт Петербург : ПУ, 2015. – 93 с.

Боротьба. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 2017. – 576 с.

Мартинетти Р. ФИЛА: от замысла до их реализации (амбиции и достижения) / Мартинетти Р. // Олимпийский бюллетень. – 2010. – № 11. – С. 3–6.

Миндиашвили Д. Г. Вольная борьба: история, события, люди : монография / Д. Г. Миндиашвили,

Б. А. Подливаев. – Москва : Советский спорт, 2007. – 360 с.

Шандригось В. І. Cистемно- історичний аналіз досягнень країн- учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських Іграх (1904–2016 рр.) / Шандригось В. І. // Єдиноборства. – 2018. – № 1(7). – С. 89–97.

Ercegan M. After the summit – beginning of the changing process / Ercegan M. // Wrestling Review. – 1997. – № 2. – P. 1–2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.