ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ КИДКІВ У СТРІТБОЛІ

Володимир ЯЦКОВСЬКИЙ, Василь КОВЦУН, Валерій МЕЛЬНИК

Анотація


Вступ. Стрітбол – ігровий вид спорту, уведений до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади (2020, Токіо, Японія), що свідчить про самостійність та особливість цього виду діяльності, незважаючи на певну схожість із баскетболом.

На думку фахівців, стрітбол має власні ознаки змагальної діяльності, що вимагають певних особливостей системи підготовки (менша кількість гравців, менший час гри та тривалості атаки, менший майданчик і т. д.) [2, 3, 6].

Удосконалення системи підготовки спортсменів у стрітболі вимагає детального аналізу структури змагальної діяльності у цьому виді спорту [8]. Однак у науковій літературі інформація стосовно кількісних та якісних показників виконання різних видів кидків є в недостатній кількості [1, 4, 5, 7].

Мета дослідження – проаналізувати кількісні та якісні показники виконання кидків спортсменів високої кваліфікації у стрітболі.

Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, педагогічне спостереження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Petrov L. Training program for adolescent basketball players aged 12–14, practicing basketball 3x3 / Lyudmil Petrov, Martin Bonev // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. –Vol. 18, is. 5. – Art 315. – P. 2097–2100.

Байбакова Т. В. Модульная технология повышения технической подготовленности студентов в стритболе / Т. В. Байбакова // Омский научный вестник. – 2015. – № 4. – С. 198–201.

Байбакова Т. В. Исследование показателей соревновательной игровой результативности в стритболе / Байбакова Т. В., Ляликова Н. Н. // Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте : материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск, 2018. – С. 19–21.

Колесников Е. А. Методика подготовки баскетбол исток 15–16 лет к соревнованиям по стритболу / Колесников Е. А., Костюков В. В. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – № 1. – С. 71–73.

Королев Г. Н. Спортизация физического воспитания студентов на основе стритбола / Королев Г. Н., Салмова А. И. // Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта "спорт для всех" и внедрение Всерос. физкультурно-с портивного комплекса ГТО : матер. XIV Всерос. научно- практ. конф. с междунар. участием. – 2016. – С. 77–79.

Лобурева М. Е. Проблемы повышения эффективносты соревновательной деятельности в стритболе у девушек 17–22 лет / Лобурева М. Е., Шейкин Н. Е. // Евсевьевские чтения. Серия: Подготовка специалистов в области физической культуры и спорта в педагогическом вузе : сб. науч. тр. – Саранск, 2016. – С. 152–156.

Несен О. О. Показники ігрової діяльності у баскетболі 3х3 / Несен О. О., Пащенко Н. О., Марченко К. О. // Спортивні ігри. – 2018. – № 3(9). – С. 58–65. DOI 10.5281 / zenodo.1254043

Яцковський В. Показники для контролю змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у стрітболі [Електронний ресурс] / Володимир Яцковський, Валерій Мельник, Ярослав Гнатчук // Спортивна наука України. – 2018. – № 5(87). – С. 32–38. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/786


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.