ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ ІННОВАЦІЙНИХ ВАРІАТИВНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Іван ГНАТІВ

Анотація


Вступ. Сучасний етап розвитку фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти характеризується упровадженням інноваційних підходів. Традиційні уроки фізичної культури призводять до втрати інтересу учнів до рухової активності, що негативно відображається на руховій активності учнів, розвитку фізичних якостей та стані здоров’я [1, 2]. Тож запровадження новітніх варіативних модулів навчальної програми є актуальним.

Мета – дослідити динаміку розвитку фізичних якостей учнів 7-х класів під впливом засобів інноваційних варіативних модулів навчальної програми (корфбол, алтимат фрізбі, чирлідинг).

Методи та організація дослідження. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Дослідження проводилося на базі ЗЗСО № 70 (ЕГ) та ЗЗСО № 50 (КГ) м. Львова. До педагогічного експерименту залучено 120 учнів 7-х класів. В ЕГ і КГ вивчали 5 варіативних модулі. В ЕГ – легку атлетику, алтимат фрізбі, корфбол, чирлідинг, футбол. У КГ – легку атлетику, гімнастику, баскетбол, волейбол, футбол.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сороколіт Н. С. Удосконалення фізичного виховання учнів 5–9 класів із застосуванням варіативних модулів навчальної програми : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сороколіт Наталія Стефанівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 20 с.

Сороколіт Н. Фізичне виховання школярів в умовах модульного навчання / Наталія Сороколіт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 208–211.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.