ДИНАМІКА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ СПОРТУ

Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Одним із показників ефективності фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) є рівень спортивної підготовленості випускників, а саме виконання спортивних розрядів із військово- прикладних вправ та багатоборств [1].

У рішенні Головнокомандувача Збройних сил України визначено, що 75 % випускників військових навчальних закладів повинні мати спортивні розряди з військово-п рикладних видів спорту (ВПВС) [2, 3].

Актуальним постає науково-п рикладна проблема впровадження військово-прикладних  багатоборств у навчальний процес ВВНЗ.

Мета – визначити вплив авторської програми на динаміку спортивної підготовленості курсантів із ВПВС.

Методи. Методом рівноцінних пар сформовано контрольну (n=156) та експериментальну (n=156) групи. Контрольна група займалася за чинною програмою, яка містить вправи з розділів фізичної підготовки (ФП). Експериментальна група – за авторською програмою, зміст якої спрямований на вдосконалення фізичної підготовленості курсантів за допомогою засобів військово-с портивних багатоборств та військово-п рикладних вправ.

Рівень спортивної підготовленості курсантів ЕГ та КГ визначали наприкінці кожного року навчання за результатами виконання спортивних розрядів та звань під час змагань із ВПВС. За вихідними даними ми визначили, результати курсантів, отримані на початку першого семестру. Під час визначення спортивної підготовленості курсантів ураховували спортивні розряди, які були виконані з військово-п рикладних вправ, видів спорту та багатоборств.

Після педагогічних експериментів проведено розрахунки головних одномірних статистик: значення D і md% – для встановлення вірогідності відмінностей між середніми значеннями, що розраховано у відсотках. Базовим був 5-відсотковий рівень значущості (р). При цьому, якщо різниця відсоткових чисел (D) була у 2,0 раза більша від середньої помилки різниці відсоткових чисел (md%), тобто t > 2,0, то приймали 5-відсотковий рівень значущості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Романчук С. Військові багатоборства та військово- прикладні види спорту в системі підготовки фахівців Збройних Сил України / Сергій Романчук, Євген Приступа // Вісник Кам’янець- Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець- Подільський, 2012. – Вип. 5. – С. 223–230.

Романчук С. Зміст фізичної підготовки військовослужбовців з врахуванням завдань у операціях об’єднаних сил / Романчук С. Добровольський В., Мельник В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 81–86.

Романчук С. В. Теоретико- методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту / Сергій Вікторович Романчук. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 540 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.