ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ МАЛИ КОНТУЗІЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оксана МАТВЕЙКО

Анотація


Вступ. Професійно- бойова діяльність військовослужбовців характеризується значним нервово- психічним і фізичним напруженням [1, 6, 7]. Проведення форм фізичної підготовки (ФП) із загальнотренувальною або спеціальною спрямованістю для військовослужбовців, які мали контузію головного мозку (КГМ), може сприяти не підвищенню функціональних можливостей організму, а кумуляції стомлення, зниженню загальної працездатності [2].

Тож необхідно науково обґрунтувати зміни структури та змісту форм ФП для підтримання професійної працездатності військовослужбовцями, які мали КГМ.

Мета – обґрунтувати зміст ФП для військовослужбовців, які мали КГМ на етапах професійно- бойової діяльності.

Методи. Теоретичні методи (аналіз, порівняння, систематизація й узагальнення наукових джерел) використано для пошуку ефективних шляхів удосконалення структури та змісту ФП для військовослужбовців, які мали КГМ. Педагогічні методи (спостереження) використано для визначення ефективності структури та змісту чинної ФП.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ryan T. Dech Why exercise may be beneficial in concussion rehabilitation: A cellular perspective / Ryan T. Dech, Scott A. Bishop, J. Patrick Neary. // Journal of Science and Medicine in Sport. – 2019. – Nr. 22. – P. 1090–1096.

Матвейко О. Засоби відновлення військовослужбовців після контузії головного мозку / Матвейко Оксана // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2019. – Вип. 23. – С. 46–47.

Матвейко О. Застосування засобів фізичної підготовки для прискорення реабілітації військовослужбовців після отриманих травм / Оксана Матвейко // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. – 2017. – Вип. 27. – С. 161–166.

Романчук С. В. Сучасний стан та перспективні напрямки вдосконалення фізичної підготовки у Сухопутних військах / Романчук С. В., Боярчук О. М., Романчук В. М. // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 12. – С. 125–128.

Романчук С. В., Старчук А. А., Романчук В. Н. Место и значение физической подготовки в системе подготовки специалистов / Романчук С. В., Старчук А. А., Романчук В. Н. // Физическое воспитание студентов творческих спеціальностей : сб. науч. тр. – Харьков, 2007. – № 6. – С. 123–131.

Романчук С. В. Теоретико- методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту / Романчук Сергій Вікторович. – Львів, 2013. – 540 с.

Шурпяк І. В. Легка черепно-м озкова травма та її наслідки / І. В. Шурпяк // Семейная медицина. – 2013. – № 1. – С. 67–73.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.