ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ

Роман РИМИК, Любомир МАЛАНЮК, Андрій СИНИЦЯ, Ірина ЦАП

Анотація


Вступ. Професійно-п рикладна фізична підготовка (ППФП) у навчальних закладах є складовою частиною підготовки студентів, що розвиває професійно важливі якості. Вагома частка випускників навчальних закладів не володіє стійкими навичками, мають низьку працездатність, часто хворіють [2].

Мета дослідження – визначити рівень професійно важливих якостей у майбутніх кухарів, студентів коледжу ресторанного сервісу і туризму.

Методи досліджень: теоретичний аналіз наукової і методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

Дослідження проведено на базі Івано-Ф ранківського коледжу ресторанного сервісу і туризму, залучено до обстежень 136 студентів (хлопці) 1–2 курсів.

Для визначення рівня розвитку професійно важливих якостей кухаря використали сім тестів: статичну силову витривалість м’язів черевного пресу та спини, координацію та рухову пам’ять за тестом «Десять вісімок», тактильну чутливість, оцінку зорового відчуття, сприйняття часу, розподіл і переведення уваги, оцінку концентрації уваги, розумову працездатність, оперативну та довільну пам’ять [2].


Повний текст:

PDF

Посилання


Класифікатор професій // Про затвердження зміни № 1 до національного класифікатора України ДК 003:2010 : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року № 923.

Мицкан Б. М. Професійно- прикладна фізична підготовка у технічних закладах освіти // Б. М. Мицкан, Р. В. Римик, Л. Б. Маланюк // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Ф ранківськ, 2014. – Вип. 20. – С. 122–127.

Римик Р. В. Оптимізація професійно- прикладної фізичної підготовки учнівської молоді / Римик Р. В., Маланюк Л. Б., Лещак О. М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 5 К (113) 17. – С. 277–279.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.