СТАВЛЕННЯ ЖІНОК СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Мар’яна РІПАК

Анотація


Вступ. Сучасна жінка особливо потребує занять фізичними вправами, оскільки домашній комфорт, сидяча робота суттєво знизили її рухову активність [5]. Залучення жінок до занять фізичними вправами є досить важкою справою: жінки в декілька разів менше, ніж чоловіки, використовують засоби фізичної культури для оздоровлення; унаслідок різних чинників і недостатньої рухової активності жінки гірше почувають себе суб’єктивно й констатують більшу, ніж у чоловіків, захворюваність. Закінчивши навчання у закладах вищої освіти, жінки втрачають інтерес до фізкультурно-о здоровчих занять [1, 2, 3]. Рухова активність жінок, які проживають у селі, має переважно побутовий характер, і лише незначній кількості жінок властива спеціально організована рухова активність (заняття фізичними вправами) у режимі дня [4].

З огляду на зазначене вище вивчення ставлення жінок сільської місцевості до занять фізичними вправами є актуальним.

Мета визначити ставлення жінок, які живуть у сільській місцевості, до занять фізичними вправами.

Методи: аналіз літературних джерел, соціологічні (анкетування), математично-статистичної обробки даних.

Для визначення ставлення жінок до занять фізичними вправами розроблено анкету, яка містила 21 питання відкритого і закритого характеру. Для обчислення результатів використано програму SPSS. Визначено рангові позиції відповідей на запитання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Данилевич М. Оцінка рівня фізичного здоров’я жінок, які займаються фізкультурно- оздоровчою діяльністю / М. Данилевич, Ісаєва Ю. // Проблеми активізації рекреаційно-о здоровчої діяльності населення : мат. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С. 220–223.

Кириленко О. Проблеми залучення жінок до спортивної активності / О. Кириленко, Р. Волинець // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – Київ, 2000. – С. 575.

Ковальчук Н. Фізична активність жінок як засіб профілактики інволюційних процесів / Н. Ковальчук // Фізична культура, спорт і здоров’я нації : зб. наук. пр. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ; Вінниця, 2001. – С. 20–22.

Ріпак М. Особливості рухової активності жінок / М. Ріпак, І. Ріпак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано- Франківськ, 2019. – Вип. 33. – С. 72–78.

Шевців У. Зміни показників фізичної працездатності жінок під впливом фітнес- тренувань за програмою Zumba / У. Шевців, В. Іваночко, Р. Турка // Проблеми активізації рекреаційно-о здоровчої діяльності населення : мат. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – С. 170–173.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.