ПРОПОЗИЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Сергій РОМАНЧУК, Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Оцінювання курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) надає можливість на будь-якому етапі процесу фізичної підготовки (ФП) визначити рівень розвитку фізичних якостей і рухових навичок, оцінити його з погляду поставлених завдань, внести необхідні корективи в засоби і методи фізичної підготовки [3].

На думку фахівців, провідною концепцією оцінювання ФП військовослужбовців повинна бути теорія перенесення фізичних якостей, яка у практичному відношенні виявляється в позитивному впливі тих чи інших фізичних якостей на виконання роботи в умовах ведення бойових дій [1, 5].

Мета – обґрунтувати пропозиції оцінювання фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ.

Методи. Теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел) використано для розкриття суті проблеми та визначення шляхів її розв’язання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Романчук В. Напрямки вдосконалення системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України / Віктор Романчук, Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 172–177.

Романчук С. Фізична підготовка в сухопутних військах Збройних сил провідних держав НАТО / Сергій Романчук, Віктор Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 205–209.

Романчук С, Шлямар І, Іщенко Є. Перевірка й оцінка фізичної підготовленості курсантів військових навчальних закладів сухопутних військ / Романчук С, Шлямар І, Іщенко Є. // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано- Франківськ, 2012. – С. 102–110.

Романчук С. В. Теоретико- методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 / Романчук Сергій Вікторович. – Львів, 2013. – 540 с.

Чернявський О. А. Порівняльний аналіз концепцій фізичної підготовки в збройних силах провідних країн світу / Чернявський О. А. // Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних сил та інших силових структур України : матер. наук.-метод. конф. – Київ, 2013. – С. 8–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.