СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Вікторія СОРОМОТІНА, Роман ПЕТРИНА

Анотація


Вступ. Стан здоров’я та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку в нашій країні постійно знижується. Це зумовлює потребу в якісному поліпшенні процесу фізичного виховання [3, 5, 6]. Одним із перспективних рішень у цьому напрямку є пошук нових методів та засобів розвитку координації [1, 7]. Ми вважаємо, що для розвитку цієї складної фізичної якості потрібно більше уваги приділити удосконаленню її окремих компонентів, зокрема здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів [2, 4].

Для реалізації дослідження в цьому напрямку ми провели аналіз сучасних підходів щодо розвитку координації.

Метою дослідження є аналіз сучасних підходів щодо методів та засобів розвитку координації у дітей молодшого шкільного віку.

Методи: аналіз та узагальнення наукових джерел, соціологічні методи (анкетування), педагогічне спостереження, методи математичної статистики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Блажко Ю. Активізація рухової діяльності учнів на уроках фізичної культури / Блажко Ю. // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Вінниця, 2019. – Вип. 2. – С. 21–24.

Келлер В. С. Теоретико-м етодичні основи підготовки спортсменів / Келлер В. С., Платонов В. М. – Львів : Українська спортивна Асоціація, 1993. – 269 с.

Масляк І. Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури у школярів молодших класів / Ірина Масляк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 44–50.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. литература, 2004. – 806 с.

Решетілова В. Аналіз взаємозв’язку рухових якостей і координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку / Решетілова Валерія // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 359–362.

Спіцин В. В. Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів загальноосвітньої школи / Спіцин В. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2014. – № 4. – С. 38–43.

Чупрун Н. Формування координаційних здібностей як педагогічна проблема в теорії та практиці фізичного виховання / Наталія Чупрун // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.

культури та спорту. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 277–281.

Фізична культура : навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. [Електронний ресурс]. – Київ, 2016. – 50 с. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna- serednya-osvita/navchalni-p rogrami/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-s hkoli.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.