ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ПІДЛІТКІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОБЛЕМАМИ

Ірина ДІДУХ, Зоряна КОРИТКО

Анотація


Вступ. Незважаючи на досягнення сучасної науки, проблема підлітків із особливими освітніми проблемами (ООП) залишається актуальною на теперішній час, оскільки такі діти переважно навчаються в інтернатних закладах, мають особливості стану здоров’я, темпів фізичного формування та розумового розвитку [1], що необхідно враховувати, будуючи програми з фізичної реабілітації [2, 3].

Мета – вивчити особливості морфофункціонального стану підлітків із особливими освітніми проблемами для визначення характеру та напрямів реабілітаційної роботи з ними.

Матеріали і методи. Обстежено дві групи підлітків: експериментальну групу (ЕГ, n=12) – хлопці 13–15 років із ООП, які навчаються у навчально- реабілітаційному центрі, та контрольну групу (КГ, n=13) – хлопці такого ж віку, які навчаються у загальноосвітній школі. Вивчено такі морфологічні показники: зріст, вагу, максимальну довільну силу (МДС) обох рук, життєву ємність легенів (ЖЄЛ), індекс маси тіла (ІМТ), силовий і життєвий індекси. Для оцінювання стану серцево-с удинної системи (ССС) та її резервів використано такі параметри: частоту серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), систолічний об’єм (СО), хвилинний об’єм крові (ХОК), індекс Робінсона (ІР) та адаптаційний потенціал (АП), які вивчали у спокої, після стандартного фізичного навантаження та під час відновлення. Рухливість нервових центрів визначали за часом рухової реакції (ЧРР). Дані опрацьовано статистично.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коритко З. І. Особливості морфо-ф ункціонального стану підлітків 13–15 років із затримкою психічного розвитку / Коритко З. І., Швець Р. А., Кіргач О. М. // Слобожанський науково-с портивний вісник. – 2006 – № 10. – С. 158–160.

Філімончук А. В. Психологічні чинники порушення психічного здоров’я дитини / А. В. Філімончук // Психолог. – 2009. – № 6. – С. 26–31.

Ткачук Т. А. Особливості ускладнень затримки психічного розвитку дітей / Т. А. Ткачук, Я. І. Таубе // Молодий вчений, 2018. – № 1 (53). – С. 6–66.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.