ВПЛИВ ДОЗОВАНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ЧОЛОВІКІВ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ГІПЕРТЕНЗІЮ, АСОЦІЙОВАНУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Тарас ЯКУБОВСЬКИЙ, Зоряна КОРИТКО

Анотація


Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) є основним фактором ризику розвитку серцево-с удинних ускладнень у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу. Поєднання АГ та ЦД підвищує ризик серцевих та цереброваскулярних ускладнень у середньому в 5–6 разів порівняно з хворими на АГ без ЦД [3]. Метою лікування таких хворих є намагання усунути фактори серцево- судинного ризику (центральне ожиріння, дисліпідемію) за допомогою застосування статинів [1, 2, 4]. Разом з тим таким хворим рекомендовано також змінити спосіб життя, зокрема фізичну активність.

Мета – вивчити вплив дозованої рухової активності на клінічні та біохімічні показники у чоловіків середнього віку, хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з цукровим діабетом другого типу.

Матеріали і методи. Обстежено 30 чоловіків середнього віку (49,4±6,3 року), хворих на АГ, асоційовану з ЦД, які підписали інформовану згоду. Досліджувані були поділені на 2 групи: групу контролю (ГК, n=15) – пацієнти, які отримували фармакотерапію (відповідно до стандартів лікування АГ та ЦД), і групу дослідження (ГД, n=15) – пацієнти, яким додатково було запропоновано дозовану рухову активність упродовж 2 місяців (заняття фізичними вправами аеробної спрямованості 3 рази на тиждень та оздоровчу ходьбу тривалістю 40–60 хвилин). Двома етапами (І – початок і ІІ – кінець дослідження) усім хворим проводили вимірювання артеріального тиску, вивчення індексу маси тіла (ІМТ), дослідження спектра ліпопротеїдів та рівня глюкози. Результати опрацьовані статистично.


Повний текст:

PDF

Посилання


Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет: сучасні аспекти лікування / М. Г. Ілляш, О. Є. Базика, Н. В. Довганич [та ін.] // Практикуючий лікар. 2016. – Т. 5, № 2. – С. 5–9.

Коритко З. І. Корекція функціонально-м етаболічного гомеостазу за умов стресу / З. І. Коритко // Фізіологічний журнал. – 2019. – Том 65, № 3. – С. 154.

Распутіна Л. В. Поширеність додаткових факторів загального серцево-с удинного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію / Л. В. Распутіна // Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 2/3. – С. 99–104.

Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: part I / F. Paneni, J. Beckman, M. Creager, F. Cosentino // European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34. – P. 2436–2443.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.