ОСОБЛИВОСТІ ТІЛОБУДОВИ ДІВЧАТ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

Тетяна КУЦЕРИБ, Мирослава ГРИНЬКІВ, Андрій ПАВЛИШИН, Михайло ЛОПУШАНСЬКИЙ

Анотація


Вступ. В умовах щоразу більших вимог до організму жінки в сучасному спорті систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, у поєднанні з моніторингом тренованості і відновлення спортсменок, сприяє раціональному плануванню фізичних навантажень підчас тренувань.

Мета – аналіз морфофункціональних особливостей тілобудови дівчат ігрових видів спорту.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, антропометричний метод визначення складу тіла, каліперометрія, методи математичної статистики. Обстежувані – 31 спортсменка: 8 баскетболісток, 12 волейболісток і 11 гандболісток; всі спортсменки віком від 18 до 21 року зі спортивним стажем не меншим за 5 років. Перед початком досліджень була отримана інформована згода спортсменів. Усі дослідження виконували згідно з етичними нормами, задекларованими у державних документах та внутрішніх положеннях організацій, відповідальних за дослідження з участю людини, а також з принципами декларації Всесвітньої медичної асоціації Гельсінкі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Куцериб Т. Пропорції тіла та соматотип баскетболісток [Електронний ресурс] / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2018. –

№ 5(87). – С. 20–24. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/784

Мартиросов Э. Г. Стандарты телосложения высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в основных олимпийских видах спорта : прилож. к дисс. … д‑ра биол. наук / Э. Г. Мартиросов. – Москва, 1998. – 98 с.

Influence of basketball training on the features of women’s physique / Tetiana Kutseryb, Myroslava Hrynkiv, Lyubomyr Vovkanych, Fedir Muzyka // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, is. 4. – P. 2384–238


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.