ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Христина ЛЕШКО

Анотація


Вступ. Актуальність застосування та розвитку концепцій корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на українських туристичних підприємствах зумовлено тим, що в нинішніх соціально‑ економічних умовах зростає відповідальність щодо виконання зобов’язань перед споживачами, суспільством в аспекті використання природних ресурсів, впливу на економічний розвиток територій та викликів сьогодення – «створення безпеки в суспільстві для споживачів, населення Землі та природніх компонентів світу».

Мета – аналіз особливостей формування КСВ туристичних підприємств.

Завдання: розкрити поняття КСВ туристичних підприємств.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, синтез.


Повний текст:

PDF

Посилання


Березіна О. Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «корпоративна соціальна відповідальність» / Березіна О. Ю. // Вісник Житомирського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир, 2010. – Вип. 3(53), ч. 1. – С. 223–225.

Kubareva I. Corporate Social Responsibility of Ukrainian tourist enterprises: identity, strategy and performance / Iryna Kubareva, Olha Maliarchuk, Nataliia Pohuda // Eastern Journal of European Studies. – 2018. – Vol. 9, is. 2. – Р. 145–167.

Глєбова А. О. Стратегія корпоративної соціальної відповідальності: формування та реалізація / А. О. Глєбова, В. М. Маховка, С. А. Шулигін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 22(1). – С. 52–57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.