ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Олександр САВЕНКО, Наталія ДРАГАЛЬЧУК

Анотація


Вступ. В умовах сучасності, постійного зниження рівня здоров’я та фізичної підготовки населення України особливої актуальності набуває питання підготовки висококваліфікованих фахівців із фізичної реабілітації.

Мета дослідженнядослідити значення професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації для роботи з хворими.

Методи: аналіз та узагальнення даних наукової літератури.

Результати. Досить швидкий розвиток і впровадження фізичної реабілітації в систему освітніх і наукових організацій та установ створили низку труднощів і протиріч, зумовлених недостатньо чіткою розробленістю її проблемного поля та методологічних основ, практичною відсутністю спеціалізованих фізкультурно‑о здоровчих та реабілітаційних споруд, нестачею обладнання та інвентарю для проведення практичних занять із майбутніми фахівцями, браком професійних кадрів та педагогів із досвідом практичної діяльності, відсутністю спеціалізованої пропаганди та реклами щодо можливостей фізичної реабілітації та її важливої ролі у відновленні та збереженні здоров’я населення. У цей час нагромаджено великий досвід застосування засобів і методів фізичної реабілітації, особливо в освітньому напрямі [1].


Повний текст:

PDF

Посилання


Гук С. В. Професійні функції фахівця з фізичної реабілітації / С. В. Гук // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 66–70.

Бісмак О. В. Клінічна діяльність фахівців з фізичної реабілітації в Україні: проблеми та перспективи / О. В. Бісмак // Освітологічний дискурс. – 2016. – № 3. – С. 163–174.

Фастівець А. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці / А. Фастівець // Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 66/67. – С. 77–82.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.