ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Олександр САВЕНКО, Людмила СЕРЕДА

Анотація


Вступ. Сучасний стан здоров’я населення України характеризується негативними тенденціями, що призводить до зменшення тривалості життя, скорочення чисельності населення. Проблема збереження і зміцнення здоров’я населення залишається однією з найбільш актуальних проблем для держави.

Мета – здійснити теоретичний аналіз інноваційних технологій для осіб з інвалідністю.

Методи – аналіз наукових теорій і гіпотез та їх зіставлення.

Результати. Людський організм у ході еволюційного розвитку запрограмований природою для руху, причому активна рухова діяльність необхідна впродовж усього життя, з раннього дитинства до глибокої старості. Однак за останні сто років умови життя людини кардинально змінилися. Технічний прогрес призвів до того, що енергію, яку людина затрачала на трудову діяльність, зараз на 90 % виконують машини.

За допомогою правильно дібраних і організованих заходів з використанням фізичних вправ, раціонального харчування, режиму праці й відпочинку можна змінювати й поліпшувати показники фізичного розвитку та функціональної підготовленості організму. Саме тому оздоровча фізична культура, яку широко використовують для зміцнення здоров’я, фізичного розвитку, підвищення енергетичного потенціалу людини, є важливим засобом всебічного та гармонійного розвитку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адаптивне фізичне виховання : навч. посіб. / уклад.: Т. М. Осадченко, А. А. Семенов, В. Т. Ткаченко. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2014. – 210 с.

Що таке синтезатори мови? Кращі синтезатори мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hi‑news.pp.ua/tehnka‑t ehnologyi/2907‑scho‑take‑sintezatori‑movi‑krasch‑s intezatori‑movi.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.