КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Наталія СОРОКОЛІТ

Анотація


Вступ. Сучасний етап розвитку освіти в закладах загальної середньої освіти характеризується упровадженням реформи «Нова українська школа [1, 2, 3]. Реформою передбачено інноваційний підхід до навчання в усіх освітніх галузях [2, 3]. Оскільки нововведення на сьогодні стосуються лише учнів 1–2 класів, то постає потреба у виявленні кадрового забезпечення предмета «Фізична культура».

Мета – виявити особливості кадрового забезпечення фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти для успішної реалізації освітньої реформи «Нова українська школа» та запропонувати рекомендації для його удосконалення.

Методи. Аналіз та узагальнення літературних джерел, опитування учителів фізичної культури Львівської, Тернопільської, Івано‑Ф ранківської, Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Усього опитано: 341 учитель фізичної культури.


Повний текст:

PDF

Посилання


Комінарець Т. В. Актуальність реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі сучасної початкової школи / Т. В. Комінарець // Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи : зб. мат. Всеукр. наук.‑практ. конф. – Херсон, 2018. – С. 65–70.

Москаленко Н. В. Ключові компетентності у фізичному вихованні школярів в рамках реформи "Нова українська школа" / Н. В. Москаленко, Н. С. Сороколіт, І. Х. Турчик // Науковий часопис Нац. пед. ун‑ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково‑ педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – С. 223–229.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти. – Львів, 2016. – 64 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.