МУЗЕЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІННИЧЧИНИ

Діана ЦЕСЬЦІВ, Іван ВОЛОШИН

Анотація


Вступ. Постійне зростання значення туристичного бізнесу стимулювало поглиблене дослідження музейних ресурсів території Вінниччини та можливостей їх подальшого використання з погляду потреб сучасного туриста. З’ясування ролі таких музейних об’єктів у підвищенні туристичної привабливості області сприятиме більш повному використанню їх потенціалу.

Мета – дослідити історію виникнення та функціонування музейних об’єктів Вінниччини та розробити на їх основі туристичну карту для підвищення використання музейного потенціалу Вінниччини.

Для досягнення мети необхідно було розв’язати такі завдання:

  • охарактеризувати музейний потенціал;
  • розглянути перспективи та проблеми використання музеїв у туристичних маршрутах; • розробити та описати картосхему геопросторового поширення музеїв Вінничини.

Для виконання поставлених завдань використано такі методи дослідження: історичний, описовий, аналізу і синтезу, прогнозування, картографічний, моделювання, географічний, краєзнавчий.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мезенцева Г. Г. Музеєзнавство: (на матеріалах музеїв УРСР) / Г. Г. Мезенцева; відп. ред. С. М. Чайковський. – Київ : Вища школа, 1980. – 120 с.

Вінниччина музейна : довідник / Вінницький обласний краєзнавчий музей; відп. за випуск Висоцька К. І. – Вінниця, 2008. – 96 с.

Вінниччина туристична : краєзн. довідник ∕ Управл. культ. і тур. Вінницької ОДА, Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; упорядк.: О. І. Кізян; ред.: М. Г. Стиж; відп. за вип.: Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. фабрика, 2009–432 с.

Чупрій Л. В. Стан та проблеми музейної справи в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Чупрій // Музеї України. – 2010. – № 3. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/chuprij.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.