УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ

Олександра КУЦ-БУРДЕЙНА

Анотація


Вступ. Порушення постави призводять до зниження фізичної та функціональної підготовленості людини, негативно впливають на фізичний розвиток та можливість прояву основних фізичних якостей. Водночас у молоді порушення постави часто поєднується з погіршенням діяльності серцево-с удинної і дихальної систем. Є дані, що вказують на негативний вплив порушення постави на процеси енергозабезпечення та фізичну працездатність [1–3].

Мета – удосконалення фізичної та функціональної підготовленості студентів із порушеннями постави.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічні методи дослідження (педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент), фізіологічні методи дослідження (метод велоергометрії), методи математичної статистики.

Обговорення і висновки. Під впливом занять за програмою бігових навантажень зі стимуляцією анаеробних процесів енергозабезпечення у юнаків та дівчат відбуваються позитивні зміни в показниках фізичної працездатності.

Ключові слова: порушення постави, фізична працездатність, студенти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Куц- Бурдейна О. Вплив бігових навантажень на функціональну підготовленість студенток з порушенням постави [Електронний ресурс] / Олександра Куц-Б урдейна, Юрій Фурман // Спортивна наука України. – 2017. – № 1 (77). – С. 38–42. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index. php/snu/article/view/584/564

Аналіз корекційно-п рофілактичних технологій використовуваних у процесі фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно- рухового апарату / Сергій Лопацький, Ігор Випасняк, Олег Вінтоняк, Станіслав Заборняк // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано- Франківськ, 2016. – Вип. 23. – С. 3–11.

Скрининг показателей физического здоровья студентов в процессе физического воспитания / В. А. Кашуба, С. М. Футорный, Е. В. Андреева, А. В. Рудницкий // Теория и методика физ. культуры. – Алматы, 2012. – № 4. – С. 65–74.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.