МОТИВАЦІЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ДО ЗАНЯТЬ ЧИРЛІДИНГОМ

Ірина СЕРГІЄНКО

Анотація


Вступ. Сучасні наукові дослідження [1] засвідчують, що чирлідинг є одним із інноваційних і прогресивних видів рухової діяльності, який стрімко набуває популярності у фізичному вихованні. Чирлідинг сприяє формуванню лідерських якостей, прояву індивідуальності та гармонійному розвиткові особистості; містить широкий арсенал різноманітних інтенсивних рухів, які мають елементи хореографії, акробатики, гімнастики, спортивних і народних танців. Він вирізняється видовищністю, різноспрямованістю впливу, динамічністю, можливістю залучати різностатевий та різновіковий контингент, доступністю у застосуванні [1]. Однак чирлідинг як варіативний модуль навчальної програми з фізичної культури впроваджується лише в 5–11 класах [3, 4], а програма 1‒4 класів [2, 5] не передбачає вивчення цього виду спорту. Отже, упровадження чирлідингу в навчальний процес учнів молодшого шкільного віку є вчасним і доцільним.

Мета – дослідити мотивацію учнів 1–2 класів до занять чирлідингом.

Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, опитування учнів 1‒2 класів за допомогою анкетування, методи математичної статистики.

Висновки. Отже, встановлено, що переважно учні молодшого шкільного віку обізнані з чирлідингом (78 %). Визначальним чинником мотивації для занять чирлідингом є бажання учнів брати участь у змаганнях та отримувати нагороди (74 %); на другому місці – навчання гарно танцювати (72 %); на третьому – бути здоровим (68 %).

Ключові слова: мотивація, чирлідинг, учні молодшого шкільного віку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Криворучко Н. В. Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації : дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Криворучко Наталя Вікторівна. – Харків, 2017. – 262 с.

Навчальна програма з фізичної для загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. І. Гончаренко Т. Ю. Круцевич, С. М. Дятленко, І. Х. Турчик, Н. С. Кравченко, С. М. Чешейко, О. М. Лакіза, Д. В. Деменков, В. І. Ганчева. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/programy-5–9-klas/onovlennya-12–2017/fizichna-k ultura-5–9.doc.

Фізична культура в школі: 5–9 класи : метод. посіб. / за заг. ред. Дятленка С. М. – Київ : Літера ЛТД, 2009–176 с.

Фізична культура в школі: 5–11 класи : метод. посіб. / за заг. ред. Дятленка С. М. – Київ : Літера ЛТД, 2011–367 с.

Фізична культура в школі : навч. прогр. 1–4, 5–9 класів загальноосвіт. навч. закл. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.