АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Андрій СОЛОМОНКО

Анотація


Вступ. Сьогодні навчання молоді характеризується постійним збільшенням обсягу інформації, високою інтенсивністю навчання, низьким рівнем рухової активності, що призводить до зниження показників фізичної підготовленості та погіршення здоров’я [1,2].

Серед чинників, що призвели до такої ситуації, є соціальний, генетичний та екологічний. Актуальність проблеми зумовлює необхідність підвищення рівня фізичної підготовленості майбутніх спеціалістів. Адже відомо, що міцне здоров’я і різнобічна фізична підготовка – основа будь-якої професії [3, 4].

У контексті реформування освіти з 2002 року до сьогодні в програмі предмета з фізичної культури внесено зміни в змісті і кількості обов’язкових годин, а нормою рухової активності фахівці вважають 8–10 годин на тиждень [3, 5]. Це, безумовно, призводить до патологічних змін у стані здоров’я, а так званий закон згортання функцій за непотрібністю спричиняє атрофію тканин і зменшення їхніх резервів. Великі застереження викликають смертельні випадки на уроках з фізичної культури, це призвело до негативного ставлення батьків до складання тестів чи нормативів.

Мета дослідити зміни показників фізичної підготовленості студентів коледжів упродовж останніх 20 років.

Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, офіційної документації, методи математичної статистики.

Висновки:

  1. Програма з фізичної культури, що поетапно впроваджується в ЗВО І–ІІ рівня акредитації, вимагає поправок.
  2. Середні показники фізичної підготовленості студентів за час навчання в коледжі не зростали, а окремі й погіршувались.
  3. Аналіз показників фізичної підготовленості студентів за останні 20 років зазнає регресу.

Висновки свідчать про необхідність внесення корективів фізичного виховання у ЗВО та вимагають пошуку шляхів удосконалення процесу занять фізичною культурою, мотивації студентів та оптимізації навчального процесу, наповненості груп тощо.

Ключові слова: тестування, фізична підготовленість, стан здоров’я, студенти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Носко М. О. Вплив занять з фізичної культури на стан здоров’я та фізичну підготовленість студентської молоді / Носко М. О., Кривенко А. П. // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Харків, 2000. – № 22. – С. 14‒18.

Боднар І. Р. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення» / Боднар Іванна Романівна ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.

Вправи, ігри та розваги у вільний час : метод. посіб. / В. В. Соломонко, Г. А. Лісенчук, О. В. Соломонко, А. О. Соломонко. – Київ, 2012. – 119 с.

Застосування сучасних засобів в процесі підготовки студентів до щорічних тестувань фізичної підготовленості / Соломонко А. О., Хомишин В. П., Длугош І. Б., Яблонська Е. М. // Науковий часопис

НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури і спорту. – Київ, 2016. ‒ № 6 (76). – С. 113‒117.

Сороколіт Н. Моніторинг стану здоров’я студентів І–ІІ курсів / Наталія Сороколіт, Мар’яна Кухар // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – С. 533–538.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.