ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Оксана ГУЗІЙ, Андрій ВОВКАНИЧ

Анотація


У статті розкрито наявні підходи до фізичної терапії спортсменів в умовах навчально-­
тренувального процесу, охарактеризовано використання різних засобів відновлення і їх вплив
на регуляторні механізми, які забезпечують соматичний та вегетативний відділи нервової системи.
В літературі описано такі методи відновлення: масаж, занурення у воду, електростимуляція, розтя-
гування, кріотерапія і активне відновлення, що зменшують відчуття втоми і біль у м'язах після інтен-
сивних тренувань. За даними літератури, масаж є традиційним методом поліпшення відновлення
після тренувань і найбільш ефективним для зменшення відчуття втоми та зменшення болю у висо-
кокваліфікованих спортсменів. Установлено, що підходи до фізичної терапії спортсменів в умовах
навчально-­тренувального процесу повинні відповідати вимогам, які мають базуватися на ранньому
діагностуванню передпатологічних станів організму, щоб не допустити зриву адаптаційних процесів.
Виявлено проблему відсутності комплексних реабілітаційних програм, які матимуть позитивний
вплив на функціональний стан спортсменів, а також прискорювати процеси відновлення, активізу-
ючи механізми саногенезу та запобігаючи перенапруженню окремих систем. Виявлено необхідність
проведення подальших досліджень для отримання чітких уявлень про можливі методи і засоби
реабілітації, які найліпше підходять для відновлення спортсменів.

Ключові слова


фізична реабілітація, спорт, втома, передпатологічні стани.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Санология. Основы управления здоровьем / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Маг- лёваный. – Saarbrukken : Lambert Academic Publishing, 2012. – 404 с.

Гузій О. В. До питання оцінки змін фізичного стану спортсменів за впливу тренувань різної спрямованості / О. В. Гузій, О. П. Романчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевчен- ка. – Чернігів, 2015. – No 129(4). – C. 52–59.

Клапчук В. В. Вольове керування диханням як метод респіраторної реабілітації / В. В. Клапчук, С. В. Магрітіч, В. В. Фетісова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання і спорт. – Запоріжжя, 2011. – No 1(5). – С. 114–122.

Люгайло С. С. Особливості використання засобів фізичної реабілітації в системі підготовки спортсменів з урахуванням стану їхнього здоров’я / С. С. Люгайло // Спортивна медицина і фізична реабілітація. – 2014. – No 1. – С. 141–144.

Одинець Т. Є. Засоби відновлення функціонального стану серцево-­судинної системи кваліфікованих баскетболісток / Т. Є. Одинець, Ю. А. Бріскін // Український журнал медицини, біології та спорту. Серія: Фізичне виховання і спорт. – 2017. – No 6(9). – С. 42–46.

Пєшкова О. В. Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-­судинної системи спортсменів при початкових ступенях перетренованості / О. В. Пєшкова // Слобожанський науково-­спортивний вісник. – 2013. – No 3. – С. 108–113.

Романчук А. П. Концептуальные предпосылки саногенетического мониторинга лиц, занимающихся физиче- ской культурой и спортом / А. П. Романчук // Теория и практика физической культуры. – 2003. – No 1. – С. 50–53.

Романчук А. П. Санотипирование в определении функциональных особенностей организма спортсменов / А. П. Романчук // Вестник спортивной науки. – 2008. – No 2. – С. 39–44.

Факторы и механизмы саногенеза : монография / под ред. В. Н. Запорожанова. – Одесса : ОНМедУ, 2014. – 448 с.

Functional overreaching: The key to peak performance during the taper? / A. Aubry, C. Hausswirth, J. Louis, A. J. Coutts, Y. Le Meur // Med. Sci. Sports Exerc. – 2014. – Vol. 46. – P. 1769–1777.

Armstrong R. B. Mechanisms of exercise-­induced delayed onset muscular soreness: a brief review / R. B. Arm- strong // Med. Sci. Sports Exerc. – 1984. – Vol. 16. – P. 529–538.doi: 10.1249/00005768–198412000–00002

Effect of manual lymph drainage on removal of blood lactate after submaximal exercise / Y. Bakar, H. Coknaz, U. Karli, O. Semsek, E. Serin, O. O. Pala //J. Phys. Ther. Sci. – 2015. – Vol. 27. – P. 3387–3391. doi: 10.1589/jpts. 27.3387

Bieuzen F. Contrast water therapy and exercise induced muscle damage: a systematic review and meta-analysis / F. Bieuzen, C. M. Bleakley, J. T. Costello // PLoSONE. – 2013. – Vol. 8(4). – P. 623–56. doi:10.1371/journal.pone. 0062356

Dadashi N. Seeing the woods for the trees: the problem of information inefficiency and information overload on operator performance / N. Dadashi, D. Golightly, S. Sharples // Cogn Technol Work. – 2017. – Vol. 19(4). – P. 561–570. https://doi.org/10.1007/s1011 1–017–0451–1

Including stretches to a massage routine improves recovery from official matches in basketball players / A. Delextrat, A. Hippocrate, S. Leddington-­Wright, N. D. Clarke // J. Strength Cond. Res. – 2014. – Vol. 28. – P. 716–727. doi: 10.1519/JSC.0b013e3182aa5e7c

An Evidence-­Based Approach for Choosing Post-exercise Recovery Techniques to Reduce Markers of Muscle Damage, Soreness, Fatigue, and Inflammation: A Systematic Review With Meta-­Analysis / O. Dupuy et al. // Front. Physiol. – 2018. – Vol. 9(403). – P. 1–15.doi: 10.3389/fphys.2018.00403

Fonda B. Effects of whole-body cryotherapy on recovery after hamstring damaging exercise: a crossover study / B. Fonda, N. Sarabon // Scand. J. Med. Sci. Sports. – 2013. – Vol. 23. – P. 270–278. doi: 10.1111/sms.12074

Strength training adaptations after cold-water immersion / M. Frohlich, O. Faude, M. Klein, A. Pieter, E. Emrich, T. Meyer // J. Strength Cond.Res. – 2014. – Vol. 28. – P. 2628–2633. doi: 10.1519/JSC.0000000000000434

Massage alleviates delayed onset muscle soreness after strenuous exercise: a systematic review and me- ta-analysis / J. Guo, L. Li, Y. Gong, R. Zhu, J. Xu, J. Zou [et al.] // Front Physiol. – 2017. – Vol. 8. – P. 747. doi: 10.3389/ fphys.2017.00747

Efficacy of massage on muscle soreness, perceived recovery, physiological restoration and physical performance in male bodybuilders / M. Kargarfard, E. T. Lam, A. Shariat, I. Shaw, B. S. Shaw, S. B. Tamrin // J. Sports Sci. – 2016. – Vol. 34. – P. 959–965. doi:10.1080/02640414.2015. 1081264

Lastella M. Athletes'precompetitive sleep behaviour and its relationship with subsequent precompetitive mood and performance / M. Lastella, G. P. Lovell, C. Sargent // Eur. J. Sport Sci. – 2014. – Vol. 14. – P. 123–130. 22. Lombardi G. Whole-body cryotherapy in athletes: fromtherapy to stimulation. An updated review of the lit- erature / G. Lombardi, E. Ziemann, G. Banfi // Front Physiol. – 2017. – Vol. 8. – P. 258. doi: 10.3389/fphys.2017.00258

Can water temperature and immersion time influence the effect of cold water immersion on muscle soreness? A Systematic Review and Meta-­Analysis / A. F. Machado, P. H. Ferreira, J. K. Micheletti, A. C. de Almeida, I. R. Lemes, F. M. Vanderlei [et al.] // Sports Med. – 2016. – Vol. 46. – P. 503–514. doi: 10.1007/s40279–015–0431–7

Minett G. M. Specificity and context in postexercise recovery: it is not a one-size-fits-all approach / G. M. Minett, J. T. Costello // Front Physiol. – 2015. – Vol. 6. – P. 130. doi: 10.3389/fphys.2015.00130

European College of Sport Science; American llege of Sports Medicine. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: Joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine / R. Meeusen, M. Duclos, C. Foster, A. Fry, M. Gleeson, D. Nieman, J. Raglin, G. Rietjens, J. Steinacker, A. Urhausen // Med. Sci. Sports Exerc. – 2013. – Vol. 45. – P. 186–205. 26. Hausswirth C. Physiological and nutritional aspects of post-exercise recovery: specific recommendations for female athletes / C. Hausswirth, Y. Le Meur // Sports Med. –2011. – Vol. 41. – P. 861–882. doi:10.2165/11593180– 0000000000–00000

The effects of compression-­garment pressure on recovery after strenuous exercise / J. Hill, G. Howatson, K. van Someren, D. Gaze, H. Legg, J. Lineham [et al.] // Int. J. Sports Physiol. Perform. – 2017. – Vol. 12. – P. 1078–1084. doi:10. 1123/ijspp.2016–0380

Pournot H. Time-course of changes in inflammatory response after whole-body cryotherapy multi exposures following severe exercise / H. Pournot, F. Bieuzen, J. Louis, R. Mounier, J-R. Fillard, E. Barbiche // PLoS ONE. – 2011. – Vol 6. – P. 227–48. doi: 10.1371/annotation/0adb3312–7d2b‐459c‐97f7-a09cfecf5881

Reilly T. Altered sleep-wake cycles and physical performance in athletes / T. Reilly, B. Edwards // Physiol. Be- hav. – 2007. – Vol. 90. – P. 274–284.

Romanchuk A. P. The Complex Approach to a Multipurpose Estimation of a Sportsmen Condition / A. P. Roman- chuk // Polysystemic Approach to School, Sport and Environment Medicine, M. Karganov ed., 2014. OMICS Group eBooks, 731 Gull Ave, Foster City. CA 94404, USA. – 160 p.

Rudenko R. Massage for athletes with disabilities / R. Rudenko, A. Мahlovanyy, V. Mukhin // American Journal of Science and Technologies. – 2016. – N1(21) – Р. 699–705.

How much is too much? International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury / T. Soligard, M. Schwellnus, J. M. Alonso, R. Bahr, B. Clarsen, H. P. Dijkstra, T. Gabbett, M. Gleeson et al. // Br. J. Sports Med. – 2016. –Vol. 50. – P. 1030–1041.

Sargent C. Sleep or swim? Earlymorning training severely restricts the amount of sleep obtained by elite swimmers / C. Sargent, S. Halson, G. D. Roach // Eur. J. Sport Sci. – 2014. –Vol. 14. – P. 310–315.

Evidence of the physiotherapeutic interventions used currently after exercise-­induced muscle damage: sys- tematic review and meta-analysis / R. Torres, F. Ribeiro, J. Alberto Duarte, J. M. Cabri // Phys. Ther. – 2012. – Vol. 13. – P. 101–114. doi: 10.1016/j.ptsp.2011.07.005

Effect of cold water immersion on repeat cycling performance and thermoregulation in the heat / J. Vaile, S. Halson, N. Gill, B. Dawson // J. Sport Sci. – 2008. – Vol. 26. – P. 431–440. doi: 10.1080/02640410701567425

Evaluating stress as a challenge is associated with superior attentional control and motor skill performance: Testing the predictions of the biopsychosocial model of challenge and threat / S. J. Vine, P. Freeman, L. J. Moore, R. Chandra-­Ramanan, M. R. Wilson // J Exp Psychol: Appl. – 2013. – Vol. 19(3). – P. 185–194. https://doi.org/10.1037/ a0034106

Visconti L. Effect of massage on DOMS in ultramarathon runners: a pilot study/ L. Visconti, G. Capra, G. Carta, C. Forni, D. Janin // J. Bodyw. Mov. Ther. – 2015. – Vol. 19. – P. 458–463. doi: 10.1016/j.jbmt.2014.11.008

Venter R. E. Perceptions of team athletes on the importance of recovery modalities / R. E. Venter // Eur. J. Sport Sci. – 2014. – Vol. 14. – P. 69–76.

Zainuddin Z. Light concentric exercise has a temporarily analgesic effect on delayed-­onset muscle soreness, but no effect on recovery from eccentric exercise / Z. Zainuddin, P. Sacco, M. Newton, K. Nosaka // Appl. Physiol. Nutr. Metab. – 2006. – Vol. 31. – P. 126–134. doi: 10.1139/h05–010


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.