№ 6 (2018)

Зміст

ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ У СПОКОЇ ТА ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Дзвенислава БЕРГТРАУМ, Любомир ВОВКАНИЧ, Катерина ЛАТИШЕВСЬКА 3-10
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Оксана ГУЗІЙ, Андрій ВОВКАНИЧ 11-19
СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ ДО ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
Сергій КІПРИЧ, Андрій ДЯЧЕНКО 20-32
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ІЗ РОЗВИТКУ ДЗЮДО В УКРАЇНІ PDF
Артур ПАЛАТНИЙ 33-38
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ PDF
Петро ПЕТРИЦА 39-44
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ З ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ ТА МЕНТАЛЬНОГО ФІТНЕСУ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ PDF
Тетяна СИНИЦЯ 45-52
СТАВЛЕННЯ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОСВІТНІХ НОВОВВЕДЕНЬ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» PDF
Наталія СОРОКОЛІТ 53-59

ЦІКАВО ЗНАТИ...

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ АЛЬПІНІСТІВ PDF
Збігнєв БОРЕК 60-67


ISSN: 1993-5757